FUNDACJA TERAZ POLSKA

Mural Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w stulecie jego urodzin

Fot. NCK/Paradox Media
sobota, 23 stycznia 2021

Rok 2021 ma wielu, wielkim patronów. W piątek 22 stycznia minęła 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – poety pokolenia wojennego, zwanego pokoleniem Kolumbów, jednego z najwybitniejszych polskich twórców. Z tej okazji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotr Gliński i dyrektor Narodowego Centrum Kultury, prof. Rafał Wiśniewski dokonali uroczystego odsłonięcia muralu na ścianie budynku przy ulicy Solec 85 w Warszawie, który został zainspirowany fragmentem „Spojrzenia”. 

I jeden z nas – to jestem ja, 

którym pokochał. Świat mi rozkwitł 

jak wielki obłok, ogień w snach 

i tak jak drzewo jestem – prosty. 

Stworzenie muralu z wizerunkiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego to wpisanie go w krajobraz Warszawy, miasta, które kochał i o którego wolność walczył w powstaniu, a zarazem hołd dla jego talentu. Choć zapamiętaliśmy go przede wszystkim jako poetę i czołowego przedstawiciela pokolenia Kolumbów, był także utalentowany plastycznie. Rozpoczęcie studiów na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych uniemożliwiła II wojna światowa.  Autorem projektu muralu jest łódzki ilustrator i plakacista, Bartosz Kosowski, realizatorem Good Looking Studio.

Publikował na łamach prasy podziemnej, a jego dwa pierwsze tomu poetyckie, Zamknięty echem i Dwie miłości, ukazały się w 1940 roku w konspiracyjnym Wydawnictwie Sublokatorów Przyszłości (każdy w nakładzie siedmiu egzemplarzy, antydatowany na 1939 rok). Zaś w 1942 roku ukazały się wydane przez Bibliotekę Rękopisów, liczące dwadzieścia stron, Wiersze wybrane  Baczyńskiego, sygnowane pseudonimem Jan Bugaj. Ostatnim tomem opublikowanym za życia poety, pod pseudonimem Piotr Smugosz, był Śpiew z pożogi (1944). Jego wiersze pojawiły się także w antologiach poezji wydawanych konspiracyjnie: w "Pieśni niepodległej" (1942) i "Słowie prawdziwym" (1942).

Jako podharcmistrz Szarych Szeregów i żołnierz Armii Krajowej walczył w Powstaniu Warszawskim. Zginął wraz z innymi żołnierzami batalionu „Parasol” 4 sierpnia 1944 roku, w czwartym dniu Powstania w pałacu Blanka przy placu Teatralnym. Miał 23 lata.

 

Matka poety, Stefania Baczyńska, dołożyła wszelkich starań, by ocalić spuściznę syna. Archiwum Baczyńskiego trafiło w 1964 roku do zbiorów Biblioteki Narodowej, w tym rękopisy wierszy, poematów, opowiadań, prób dramatycznych i rozpraw krytycznoliterackich, a także rysunki i grafiki oraz listy do rodziców. Baczyński swoje tomy poetyckie projektował całościowo, traktował je również jako pole do realizowania talentu plastycznego: kaligrafował teksty wierszy, projektował okładkę, wykonywał barwne ilustracje, zszywał karty, dobierał papier… W zbiorach Biblioteki Narodowej przechowywane są również woluminy z pracami plastycznymi Baczyńskiego.

 

 

 

Źródło Narodowe Centrum Kultury, Biblioteka Narodowa

 

REKLAMA

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.