FUNDACJA TERAZ POLSKA

Nie pomoże niewiedza ani nie zaszkodzi wiedza

Fot. Pixabay
poniedziałek, 25 stycznia 2021

Krzysztof Przybył:  Pandemiczne ograniczenia nie oznaczają, że "mamy wolne" od dyskutowania o ważnych sprawach. Jest przecież Internet, który daje nam ogromne możliwości. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” korzysta z tych możliwości nie od dziś, a w nowy rok weszła z cyklem webinariów. W miniony czwartek odbyło się pierwsze z nich – „O roli nauki polskiej wobec potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, gospodarki oraz polityk publicznych”, w ramach projektu „Teraz Polska Nauka”.

Nauka nie działa w próżni, naukowcy nie służą sami sobie, lecz działają w określonym otoczeniu społecznym i gospodarczym. Webinarium poświęcone było właśnie wyzwaniom i oczekiwaniom stawianym nauce w aspekcie zagadnień społecznych, biznesowych i administracyjnych oraz oczekiwań interesariuszy. Zastanawiano się, w jaki sposób nauka powinna odpowiadać na stawiane wyzwania, aby współpracować ze wspomnianym otoczeniem, zachowując jednocześnie swoją tożsamość i nie ograniczać swojego rozwoju.

W debacie wzięli udział przedstawiciele polskiego świata nauki, administracji i przedsiębiorczości. Niejednokrotnie pisałem, głęboko nad tym ubolewając, że nie wypracowaliśmy w Polsce modelu budowania relacji między światem nauki i światem biznesu – mimo, że są to sfery, które naturalnie się uzupełniają i potrzebują siebie wzajemnie.

Moderatorem pierwszej części debaty był prof. Henryk Skarżyński, szef Światowego Centrum Słuchu – teoretyk i zarazem praktyk tych relacji.

Rektor Szkoły Głównej Handlowej prof. Piotr Wachowiak rozpoczynając dyskusję podkreślał, że priorytetem jest zidentyfikowanie kluczowych czynników współpracy nauki i biznesu. W jego ocenie są to: wzajemnie pozytywne nastawienie środowiska naukowego i biznesowego, zrozumienie potrzeb i motywacji drugiej strony, a także (a może przede wszystkim) wzajemne zaufanie, bez którego żadna współpraca nie będzie możliwa. Były rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt uzupełnił, że dziś nauka de facto rozwija się nie na uczelniach, a w centrach badawczo-rozwojowych wielkich korporacji.

O tym, jak wygląda współpraca przy projektach, mówił m. in. wiceprezes Centrum Łukasiewicz dr Marcin Kraska. Jak stwierdził, każdy przedsiębiorca może rzucić im wyzwanie. - Jesteśmy w stanie w ciągu 15 dni roboczych odpowiedzieć na zapotrzebowanie biznesu – wskazał dr Kraska.

Przejdźmy teraz do tych, którzy uważnie słuchają oczekiwań naukowców, ale również formułują własne potrzeby – do przedsiębiorców. Prezes Grupy Selena SA (laureata Godła „Teraz Polska”) Krzysztof Domarecki podkreślił, że dobro wspólne, jakim jest jakość życia każdego obywatela wymaga symbiozy nauki i biznesu. I to po stronie biznesu leży troska o komercjalizację badań naukowych. Z kolei Ryszard Florek, prezes FAKRO, które posługuje się Godłem „Teraz Polska” od 1996 roku podkreślił, że aby polski biznes skutecznie wspierał naukę i stawiał przed nią wyzwania musi sam być wyposażony w kapitał, który może przeznaczyć na badania i rozwój.

To bardzo trafne i ważne spostrzeżenie. Kapitał ten pojawi się, gdy polskie marki będą wzmacniały swoją pozycję w gronie globalnych graczy. A im więcej tego kapitału trafi do polskich uczelni, tym większa jest szansa, że zaczną piąć się w górę w światowych rankingach.

Podczas drugiej części webinarium prof. Janusz Bujnicki wygłosił wykład pt. „Nauka a rozwiązywanie problemów społecznych przez polityki publiczne”, w którym pokazał: styk nauki i polityki, przykłady wielkich wyzwań społecznych i „złośliwych problemów” dla polityk publicznych. Wykład ten był wprowadzeniem do panelu „O potrzebie sojuszu nauki ze społeczeństwem i polityką”, prowadzonym przez prof. Michała Kleibera, w którym udział wzięli: wiceminister Edukacji i Nauki dr Anna Budzanowska, socjolog prof. Andrzej Rychard, rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Nowak oraz  prof. Arkadiusz Mężyk i prof. Michał Zasada – szefowie KRASP.

Polskiemu biznesowi zależy, by Polska na świecie była kojarzona z innowacyjnością i nowoczesnością. Dokładnie na tym samym zależy polskim naukowcom. A skoro cele są zbieżne, to teraz trzeba wspólnie przystąpić do ich realizacji! Wiedza nie szkodzi!

Źródło Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Gogła Promocyjnego, Natemat.pl

REKLAMA

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.