FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Odszedł profesor Zbigniew Pawłowicz – człowiek wielkiego serca

Odszedł profesor Zbigniew Pawłowicz – człowiek wielkiego serca

4 września 2023

Krzysztof Przybył: Sukcesy polskiej medycyny wiążą się ściśle z nazwiskami osób, które angażują w nie całe swoje życie i swój talent. Niestety, w ostatnich dniach zmarł jeden z tych wybitnych – profesor Zbigniew Pawłowicz, wieloletni szef Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Pomagając chorym na nowotwory, sam w wieku 80 lat zmarł po walce z rakiem. Sława polskiej medycyny, polityk, społecznik, także wielki Przyjaciel Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Bydgoskie Centrum Onkologii jako pierwszy polski szpital w 2003 roku zostało uhonorowane Godłem „Teraz Polska”, a w rankingu „Bezpieczny Szpital” przez wiele lat zajmowało pierwszą lokatę. Przejmując kierowanie szpitalem w 1996 roku, śp. profesor Pawłowicz uczynił z niego jedną z najnowocześniejszych placówek onkologicznych w Polsce. Najnowocześniejszych i – co nie mniej ważne – najbardziej przyjaznych pacjentom. Profesor doskonale wiedział, że choroba nowotworowa nie dotyczy tylko pacjenta, ale również jego bliskich, którzy powinni mieć zapewnioną możliwość stałego kontaktu z chorym.

Profesor Pawłowicz w 2003 roku doprowadził do otwarcia w bydgoskiej placówce pierwszej w Polsce Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Komputerowej, a także do otwarcia w kompleksie Centrum Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu, gdzie m.in. trenują niepełnosprawni sportowcy.

Przez dwanaście lat, jako senator i poseł, zasiadał w parlamencie, zajmując się kwestiami, na których znał się doskonale – ochroną zdrowia i prawami pacjentów. Dziś, w ogniu kampanii wyborczej, trudno nie mieć refleksji, że takich postaci w polskiej polityce powinno być jak najwięcej. W 2013 roku śp. Zbigniew Pawłowicz został wybrany Bydgoszczaninem Roku. Ja dodam od siebie: jest jednym z najwybitniejszych bydgoszczan w historii.

Gdy wielcy i zasłużeni odchodzą, nie wystarczy tylko ciepło ich wspominać. To uczynić najłatwiej. Trzeba wyciągać lekcję z ich działań i sukcesów. Zwłaszcza w tak newralgicznym sektorze, jakim jest opieka zdrowotna. Wzorem był śp. profesor Pawłowicz. Wzorem byli: śp. profesor Zbigniew Religa i śp. prof. Marian Zembala.

Ale mamy na szczęście wielu lekarzy aktywnych i w znakomitej formie, na czele z profesorem Henrykiem Skarżyńskim, twórcą Światowego Centrum Słuchu w podwarszawskich Kajetanach, który jest od lat bliskim przyjacielem naszej Fundacji.

Na koniec taka refleksja: polska medycyna nie cierpi na brak wybitnych, zaangażowanych całym sercem postaci, wyróżnianych także przez Fundację „Teraz Polska”. Nie brakuje młodych i pomysłowych innowatorów. Problemem jest to, że decydenci niechętnie słuchają ich pomysłów uważając, że zza ministerialnych biurek wszystko widać najlepiej. Tymczasem jest dokładnie odwrotnie. 

Źródło: blog Krzysztofa Przybyła, prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego na portalu Salon24.pl

karta dół laureaci 2024

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.