FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska

Pięciu wspaniałych

25 lipca 2022

Krzysztof Przybył: Prawdziwych przyjaciół, wbrew niedźwiedziemu przysłowiu, poznaje się nie tylko w biedzie. Poznaje się po tym, że towarzyszą nam bez względu na to, czy zmagamy się z problemami, czy świętujemy sukces. Po tym, że potrafią wspomóc dobrą radą, pokrzepić dobrym słowem – krótko mówiąc, że zawsze można na nich liczyć. Podczas Letniego Klubu „Teraz Polska”, zorganizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego 21 lipca w gościnnych progach  Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przyznano wyróżnienia „Przyjaciel Teraz Polska”. Trafiły w zacne ręce.

Wyróżnieni podczas lipcowego spotkania to oczywiście tylko niektórzy z przyjaciół Fundacji – sukcesywnie będziemy wręczać te wyróżnienia kolejnym osobom. Grono przyjaciół Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego – z czego jestem niezwykle dumny – przez trzy dekady naszej aktywności udało się bowiem zbudować niezwykle liczne. Przyjaźń to nie tylko wspaniały prezent od losu, ale ustawiczna praca – co miałem przyjemność podkreślić podczas naszego spotkania. I w podziękowaniu za tę przyjaźń i za tę pracę wraz z Rektorem SGGW, prof. Michałem Zasadą, członkiem Kapituły „Teraz Polska”, wręczyliśmy pięć statuetek.

OBEJRZYJ GALERIĘ ZDJĘĆ LETNIEGO KLUBU "TERAZ POLSKA"

Pierwsza statuetka „Przyjaciel Teraz Polska” trafiła w ręce wybitnego intelektualisty i humanisty, człowieka, któremu nie są obce żadne tajemnice naszego języka. Chodzi oczywiście o profesora Jerzego Bralczyka. Statuetkę w jego imieniu odebrała żona, Lucyna Kirwil, która przeczytała zebranym gościom list przekazany od profesora. „Przybywa nam lat, a przy tym i dóbr, a wśród tych dóbr największe - to przyjaźnie i przyjaciele. Przyjaźń to tak piękna sprawa, że w niej prawie dwieście lat temu wysnuto jaźń, jako coś przy czym przy-jaźń jest. A jaźń to ma być to, co w nas najistotniejsze. Jak przy niej brak przy-jaźni to się czasem rozdwaja. Tak jesteśmy zaprzyjaźnieni z przyjaźnią, że nawet stowarzyszenia i towarzystwa tworzymy, które stowarzyszają przyjaciół, przyjaciół różnych spraw i ludzi” – podkreślił w liście profesor.

Drugi z wyróżnionych to Maria Andrzej Faliński, współtwórca promowanego przez Fundację programu „Wokół polskiego stołu” i długoletni (2000-2017) dyrektor generalny Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Trzecią statuetkę otrzymał restaurator i wielokrotny laureat Godła „Teraz Polska” Artur Jarczyński.  - Świat może różnić się politycznie, ideowo, światopoglądowo. Ale jest takie miejsce, gdzie wszelkie różnice mogą się niwelować. To dobrze zastawiony stół, przy którym gościmy się, rozmawiamy i w końcu znajdujemy płaszczyzny porozumienia. Dlatego ogromnie ważne jest, kto o ten stół dba  - usłyszeliśmy w laudacji.

Czwarta statuetka „Przyjaciel Teraz Polska” trafiła do Krzysztofa Maurera, „człowieka urodzonego w sadzie”, kontynuatora rodzinnej tradycji i obecnego właściciela Tłoczni Maurer – oczywiście również laureata Godła „Teraz Polska”. Tłocznia Maurer od ponad 20 lat produkuje zdrowe soki owocowe, syropy oraz wina i destylaty w samym sercu Łącka.

Piątą statuetkę otrzymał Kanclerz SGGW, dr inż. Władysław Wojciech Skarżyński, naukowiec wielokrotnie nagradzany za swoją działalność, odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Warto dodać, że Letni Klub „Teraz Polska” uświetnił występ wybitnego gitarzysty klasycznego młodego pokolenia, Tomasza Fechnera. Młody artysta jest zwycięzcą wielu międzynarodowych konkursów, doktorem sztuki, który życie i twórczość dzieli między Poznań a Los Angeles, gdzie pracuje dla Guitar Salon International i Elite Guitarist. Młody talent, który – nie mam co do tego wątpliwości – będzie jeszcze święcił niejeden światowy sukces.

Źródło: Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Natemat.pl

OBEJRZYJ GALERIĘ ZDJĘĆ LETNIEGO KLUBU "TERAZ POLSKA"

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.