FUNDACJA TERAZ POLSKA

Konferencja "Promocja Polski-współpraca strategii, strategia współpracy"

czwartek, 28 kwietnia 2011

28. kwietnia 2011r. w PKiN w Warszawie z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA odbyła się konferencja pt. "Promocja Polski – strategia współpracy, współpraca strategii", której głównym celem było wypracowanie wspólnej osi działań promocyjnych mających kreować spójny wizerunek marki Polska za granicą. W spotkaniu, którego partnerami instytucjonalnymi zostali PARP i POT, uczestniczyli decydenci z najważniejszych instytucji i organizacji odpowiedzialnych za promocję naszego kraju.

Od wielu lat jednym z najpoważniejszych problemów w budowaniu atrakcyjnego wizerunku Polski jest brak spójnej koncepcji w kreowaniu marki narodowej, brak koordynacji działań i niechęć do łączenia budżetów a co za tym idzie niska efektywność projektów marketingowych.

W pierwszej części spotkania, moderowanego przez Jarosława Górskiego z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, zaproszeni goście podjęli analizę "kotwic promocyjnych" Polski, czyli kluczowych wydarzeń, inicjatyw i okoliczności, które stwarzają szansę dla prezentacji światowej opinii publicznej przewag konkurencyjnych i atutów promocyjnych Polski. Najważniejszymi wydarzeniami w ostatnim czasie były: Targi Turystyczne ITB w Berlinie, których krajem partnerskim w tym roku była właśnie Polska, Targi Grüne Woche, Expo 2010 w Szanghaju oraz ubiegłoroczne światowe obchody roku Chopinowskiego. Tę część konferencji zakończyło wystąpienie Roberta Korzeniowskiego, który z ramienia UEFA prezentował możliwości wykorzystania programu Hospitality na Euro 2012 do promocji polskiej przedsiębiorczości i polskich marek.

W drugiej części prowadzonej przez Prezesa Fundacji Krzysztofa Przybyła oraz Krzysztofa Turowskiego z Biznes TV odbyła się debata, w której udział wzięli m.in. Prezes POT Rafał Szmytke, Olgierd Dziekoński - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Anita Szczykutowicz - Dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Aneta Wilmańska - Wiceprezes PARP, Aleksandra Piątkowska - Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ oraz dyskutanci. Prof. Krzysztof Opolski z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, w podsumowaniu wyznaczył priorytety dotyczące koordynacji działań promocji Polski: po pierwsze jest potrzeba centralizacji środków na to zadanie, po drugie należy wyznaczyć realne przewagi konkurencyjne marki Polska. Poza tym powinno się powołać Radę Koordynacji, która na bazie wypracowanej spójnej i przejrzystej strategii, delegowałaby scentralizowane środki na klastry, czyli dziedziny, które są siłą polskiej marki, wyróżniają ją. Dodał także, iż należy zdecydowanie wzmocnić rolę kultury w promocji gospodarczej kraju, gdyż jedynie środowiska inteligenckie i związane z kulturą są w stanie zbudować w świecie modę na Polskę.

Interesującą częścią spotkania była przygotowana dla uczestników panelu gra strategiczna. Miała ona zidentyfikować tendencje do kooperacji i współdziałania ze sobą najważniejszych organizacji odpowiedzialnych za promocję Polski. Wynik jasno wskazał, że najefektywniej współpracują podmioty ze sfery turystyki i sportu ze sferą kultury. Niepokojący jest natomiast fakt, że sfera turystyki i sportu nie linkuje się ze sferą gospodarczą, głównie przez brak chęci do współpracy instytucji z tych sfer (więcej o grze w kolejnym newsie).

Prezes Fundacji, Krzysztof Przybył, o spotkaniu:

"Działalność Fundacji kreuje wyjątkową przestrzeń dla liderów polskiej promocji, która idealnie nadaje się do tworzenia wspólnych inicjatyw marketingowych. Fakt zaangażowania w ostatnich latach w projekty promocyjne dużych środków finansowych pochodzących z funduszy europejskich tym bardziej wymusza takie porządkowanie i koncentrowanie działań. Konferencja my być pretekstem do dyskusji na ten temat, nakreślenia wspólnej wizji budowania wizerunku naszego kraju"

Jak przyznali sami uczestnicy, spotkanie to było jedną z niewielu okazji do wymiany poglądów wszystkich decydentów z najważniejszych instytucji i organizacji odpowiedzialnych za promocję naszego kraju. Poczyniono też pierwsze, bilateralne uzgodnienia, a to ważny krok na drodze budowy zagranicznego wizerunku Polski.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji była, ufundowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prezentacja i degustacja produktów spożywczych, będących Laureatami Programu Promocyjnego "Poznaj Dobrą Żywność" oraz Laureatami Konkursu "Teraz Polska". Zaprezentowano produkty uznanych polskich producentów, takich jak: MOKATE S.A., Spółdzielnia Mleczarska "Lazur", Spółdzielnia Mleczarska "Top Tomyśl", Przedsiębiorstwo Piekarniczo -Ciastkarskie "Złoty Kłos", Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik" oraz Taurus S.A.

W naszej galerii dostępne są zdjęcia z konferencji.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.