FUNDACJA TERAZ POLSKA

Politechnika Śląska i APA Group wspólnie budują ozonatory do walki z koronawirusem

Fot. Politechnika Śląska
czwartek, 5 listopada 2020

Naukowcy z Politechniki Śląskiej opracowali ozonatory pozwalające na szybką i skuteczną dezynfekcję pomieszczeń. Uczelnia przekazała już 30 urządzeń placówkom medycznym. W tych działaniach wspiera ich laureat Godła „Teraz Polska” – firma APA Group. Zapotrzebowanie na ozonatory jest duże, dlatego Politechnika Śląska zaprasza do współpracy firmy, instytucje, podmioty gospodarcze i samorządowe. Możliwe jest także indywidualne wsparcie finansowe w ramach akcji „Politechnika przeciw epidemii”.

Od początku pandemii Politechnika Śląska jako uczelnia techniczna włącza się we wszystkie działania i wspomaga swoimi kompetencjami przede wszystkim służby medyczne. Współpracujemy z ratownikami medycznymi i górskimi, z lekarzami, strażą pożarną oraz z ośrodkami i służbami, które działają w ogniskach koronawirusa — mówi prof. Anna Timofiejczuk, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.

Obecnie, ze względu na to, że epidemia bardzo się nasila, otrzymujemy na Politechnice Śląskiej zapytania od wielu służb o ozonatory. Dlatego zwracam się do wszystkich osób z otoczenia społeczno-gospodarczego, przyjaciół Politechniki Śląskiej i wszystkich, którzy do tej pory z nami współpracowali lub chcą rozpocząć współpracę, z prośbą o pomoc i wsparcie. Potrzebujemy środków finansowych na zakup części do budowy tych ozonatorów. Zapraszamy do współpracy osoby i firmy, które wspomogą nas dostawą elementów elektronicznych i innych części, z których wytwarzane są ozonatory.– dodaje prof. Anna Timofiejczuk.

Politechnikę Śląską wspiera już laureat Godła „Teraz Polska” – firma APA Group, która nieodpłatnie dostarcza części do ozonatorów i bierze udział w ich wytwarzaniu.

Ozonator Politechniki Śląskiej wyróżnia się szybkością działania – generowanie 40g ozonu w ciągu godziny pozwala na skrócenie czasu pracy urządzenia do 15 minut. Może pracować nieustannie przez maksymalnie 2 godziny. Posiada wbudowany programator, umożliwiający ustawienie czasu działania. Te parametry decydują o większej wydajności, niż wiele podobnych urządzeń dostępnych na rynku.

Odkażanie następuje za pomocą ozonu, czyli cząsteczki tlenu – O3, która nie jest cząstką standardowego tlenu. Stara się ona wejść w reakcje chemiczne, rozbijając związki i czyniąc je niegroźnymi. Przed rozpoczęciem działania należy usunąć z pomieszczenia rośliny oraz zabezpieczyć sprzęt elektroniczny, a po zakończonej pracy ozonatora wywietrzyć pomieszczenie. Urządzenie można uruchomić zarówno w pomieszczeniach, jak i we wnętrzach pojazdów. 

Pozyskanie wsparcia pozwoli na przygotowanie większej liczby ozonatorów i dalsze działania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.
Środki finansowe można przekazywać na konto programu „Politechnika przeciw epidemii”, nr PL 20 1050 1214 1000 0024 6643 9409, z dopiskiem „Ozonator”.

Źródło Politechnika Śląska


 

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.