FUNDACJA TERAZ POLSKA

Polski Netwise wspólnie z Microsoft buduje globalną platformę do dystrybucji szczepionek

Fot. Pixabay
piątek, 12 marca 2021

22 marca warszawska spółka dołączy do elitarnego grona partnerów Microsoft z całego świata takich jak: Accenture, Avanade, Ernst & Young i Mazik Global, aby wspólnie pracować  nad Vaccination Management Platform, która będzie wspierać narodowe programy szczepień, umożliwiając m.in. rejestrację pacjentów i dostawców, planowanie szczepień, raportowanie, a także przygotowywanie prognoz i analiz.

Eksperci Netwise będą odpowiedzialni za część systemu opartą o Microsoft Dynamics 365 i Microsoft Power Platform. Dodatkowo, rozwiązania oparte na danych i sztucznej inteligencji (w tym Power BI) pomogą dostarczyć praktycznych informacji na temat przebiegu szczepień, które umożliwią zarówno władzom rządowym i samorządowym, jak i pracownikom ochrony zdrowia podejmowanie świadomych decyzji w zakresie poprawy jakości edukacji na temat szczepień i uniknięcia zakłóceń w dostawach.

– To dla nas ogromne wyróżnienie, że Microsoft wybrał nas na swojego partnera w globalnej walce z pandemią. Największą satysfakcję czujemy, gdy nasze projekty wspierają realne zmiany, które dzieją się na naszych oczach - mówi założyciel Netwise i ekspert CRM, Jakub Skałbania, który z ramienia Netwise USA odpowiadał za rozmowy z Microsoft.

– Nasza rola będzie polegać na dostarczeniu rozwiązania, które będzie wykorzystywane globalnie. Takie połączenie możliwości technologii cyfrowych, naszych innowacji i partnerstwa strategicznych podmiotów biorących udział w tworzeniu platformy Microsoft Vaccination Management Platform to realny, duży krok w walce o zdrowie publiczne i bezpieczeństwo nas wszystkich – przyznaje Skałbania.

Celem Vaccination Management Platform jest zapewnienie kompleksowej informacji na temat przebiegu procesu szczepień, zarówno obywatelom oraz administratorom szczepionek, jak również świadczeniodawcom opieki zdrowotnej. Oznacza to, że dzięki platformie można będzie rejestrować i umawiać pacjentów na wizyty szczepionkowe, a także tworzyć centra dowodzenia i reagowania w sytuacjach kryzysowych, za pośrednictwem systemu. W razie gdyby coś poszło nie tak – na przykład z powodu nieprawidłowego działania zamrażarki do szczepionek lub problemów z dostawą. Z kolei producenci i dystrybutorzy szczepionek będą mogli przeglądać dane dotyczące możliwości przechowywania produktu i dostępności personelu medycznego, aby upewnić się, że dostawy są odbierane i obsługiwane w bezpieczny sposób. Dostawcy m.in. zmonitorować poziomy zapasów, a także temperaturę fiolek, aby pomóc szybko dostarczyć szczepionkę pacjentom. Platforma ta umożliwi także podgląd wydawanych recept i dostaw materiałów medycznych oraz usprawni raportowanie. Dzięki temu dostawcy usług medycznych i apteki zmonitorują skuteczność konkretnych partii szczepionek, a pracownicy służby zdrowia łatwo podsumują całościowo proces szczepień.

Elementy systemu są już używane w USA i w UK, a dzięki rozszerzalności system może być integrowany z lokalnymi platformami w poszczególnych krajach.

Źródło  Netwise.pl

REKLAMA

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.