FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
dr Tomasz Rożek, fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
dr Tomasz Rożek, fot. Kamil Broszko/Teraz Polska

Popularyzację nauki taktuję jak inwestycję

30 kwietnia 2023

25 kwietnia br. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego nagrodziła statuetką „Promotor Polski” dr Tomasza Rożka, popularyzatora nauki, założyciela fundacji „Nauka.To lubię.”

Rozmowę z dr Tomaszem Rożkiem przeprowadził Michał Lipiński.

 

Michał Lipiński: Dlaczego warto popularyzować naukę i objaśniać jej zawiłości?

Tomasz Rożek: Bo popularyzacja nauki to inwestycja. Wiem, że czasami jest traktowana jako miły dodatek z aspektem rozrywkowym. Mówi się: „dobrze, jest wiedzieć”, tymczasem powinno mówić się: „trzeba wiedzieć”. Innymi słowy, jeżeli chcemy budować nowoczesną gospodarkę i dbać, aby nasze społeczeństwo było świadome pewnych procesów, które pojawiają się niemal z dnia na dzień, takich jak technologie kosmiczne, zmiana klimatu, dyskusje na temat energetyki dotyczące wiatraków, paneli fotowoltaicznych lub reaktorów jądrowych. Każdy z tych tematów, które często pojawiają się w środkach masowego przekazu, u swoich podstaw ma podłoże naukowe albo technologiczne.  Jeżeli nie zadbamy o to, żeby przyszły wyborca miał choć minimalne rozeznanie, to skazujemy się na ryzyko łatwej manipulacji opinią publiczną.

ML: Spotykaliśmy się z tym ryzykiem podczas pandemii koronawirusa, gdzie fake newsy często przejmowały narrację. Tym bardziej rola nauki w objaśnianiu świata jest bezcenna.

TR: Też tak to postrzegam. Dlatego nie mówmy o wydawaniu pieniędzy na naukę, ale o inwestowaniu w naukę. To ważne rozróżnienie. To, co robimy w fundacji „Nauka. To lubię.” i czym ja się zajmuje od 10  lat, to inwestowanie w rozwój naszego kraju poprzez popularyzację nauki. Bo nie potrafię sobie wyobrazić  rozwoju gospodarki bez rozwoju nauki i technologii.

ML: Jak ocenia Pan polski potencjał naukowy? Czy śledzi Pan losy naszych naukowców pracujących w ośrodkach międzynarodowych?

TR: Odpowiedzi nie da się zawrzeć w jednym zdaniu, bo nie mamy do czynienia z sytuacją zerojedynkową. Nasi naukowcy i inżynierowie są bardzo dobrze wykształconymi ludźmi, o czym świadczy choćby fakt, że wielu z nich pracuje w uznanych ośrodkach za granicą. Często rozmawiam z nimi i pokazuję co robią na kanale „Nauka. To lubię”. Bardzo żałuję, że pracują tam, a nie u nas. Oni też często żałują. Wydajemy niemałe pieniądze, żeby ich wykształcić a potem … skutecznie zniechęcamy, żeby zostali w kraju. Reasumując, polscy naukowcy są bardzo doceniani i poważani za granicą. Natomiast bardzo często w Polsce nie mają w kraju warunków do dalszego rozwoju osobistego i prowadzenia swoich badań.

ML: Czy polski naukowiec może otrzymać Nobla?

TR: To jest możliwe, ale  trzeba pamiętać, że Nagroda Nobla wymaga nie tylko bardzo dobrych wyników naukowych, ale także działań pozanaukowych, których u nas jeszcze nikt nigdy nie podjął. Często mówi się o niewystarczających nakładach finansowych na naukę. Pamiętajmy, pieniędzy zawsze będzie za mało. Pytanie, czy potrafimy dobrze wykorzystać środki, które już są w systemie…

ML: Jakie wrażenia towarzyszą Panu po otrzymaniu tytułu Promotor Polski?

TR: Marka „Teraz Polska” jest dla mnie synonimem wysokiej jakości nie podlegającej dyskusjom. Nagrodę przyjmuję z ogromnym zobowiązaniem, że nie zawiodę nikogo robiąc dalej to, co robię. A „Nauka. To lubię” to dzisiaj 3 kanały youtubowe, 4 serwisy internetowe, wydawnictwo i system grantowy dla dzieci. Staramy się pokazywać polskich naukowców,  którzy mają super moce, takie jak:  pracowitość, ciekawość, dociekliwość, upór i odwaga. Robimy wiele różnych rzeczy, który nie wydarzyłyby się, gdyby nie moi współpracownicy i miejsce, z którego pochodzę, czyli Śląsk.

  

dr Tomasz Rożek – czołowy polski popularyzator nauki, znany z kanału YouTube Nauka. To Lubię. Od wielu lat w prosty sposób tłumaczy dorosłym i dzieciom, jak działa świat. Autor książek popularnonaukowych i "Akademii Superbohaterów". Doradca Dyrektora Generalnego Europejskiej Agencji Kosmicznej i założyciel Fundacji Nauka. To Lubię. Prywatnie fan żeglarstwa i motocykli.

 

 

 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.