FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Canva
Fot. Canva

Potrzebne nowe spojrzenie na polskie regiony

28 listopada 2022

Krzysztof Przybył: Polska gospodarka, mimo ogarniającego całą Europę kryzysu, ma solidne fundamenty. To zasługa polskich prywatnych przedsiębiorców, zarówno małych firm, jak i branżowych potentatów. Oni przez ponad trzydzieści lat w pocie czoła budowali nasz narodowy sukces, jakim okazało się wzniesienie na gruzach realnego socjalizmu nowoczesnej gospodarki rynkowej. Tak samo Polska jako atrakcyjne miejsce do inwestowania, jako kraj nadrabiający zapóźnienie względem bogatej „starej Unii”, silny jest potencjałem swoich regionów.

I firmy, i regiony znalazły się wśród Laureatów XX Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. 17 listopada podczas Kongresu590 w Rzeszowie prezydent Andrzej Duda uhonorował firmy, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski, a także są wzorem do naśladowania dla innych przedsiębiorstw. Warto przypomnieć, że w gronie nominowanych do tegorocznej nagrody znaleźli się laureaci Godła „Teraz Polska” – Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik, FAKRO, Bruk-Bet i Creotech Instruments SA.

Prezydent Duda postanowił uhonorować nagrodą specjalną województwo podkarpackie. Uzasadnieniem było stworzenie przez ten region szczególnych warunków dla rozwoju innowacyjnej gospodarki w wielu obszarach, poczynając od lotnictwa i kosmonautyki, a na telekomunikacji i informacji kończąc. Doceniono również jakość życia w regionie. W ostatnich miesiącach, co także zostało odnotowane, Podkarpacie stało się niezwykle ważnym logistycznym hubem dla pomocy humanitarnej i militarnej, udzielanej walczącej Ukrainie.

Z tym ostatnim aspektem wiąże się inne specjalne, bardzo zaszczytne wyróżnienie, ogłoszone podczas Kongresu590. Prezydent Ukrainy przyznał Rzeszowowi tytuł „Miasta – Ratownika”, nadawany ośrodkom wspierającym jego kraj po 24 lutego. Rzeszów, dźwigający ciężar pomocy uchodźcom, bezsprzecznie na takie wyróżnienie zasłużył.

Te nagrody – i ich uzasadnienie – powinny być zauważone w dyskusji nad tym, czy Polsce potrzeba więcej centralnego zarządzania, czy też przeniesienia większej liczby kompetencji do regionów. Tymczasem nie chodzi o to, czy decyzje będą podejmowali partyjni nominaci w Warszawie, czy partyjni nominaci w miastach wojewódzkich. Żeby ta dyskusja była sensowna i prowadziła do wartościowych wniosków, powinna dotyczyć tego, jak skutecznie wzmocnić potencjał regionów, jak wesprzeć dobrze rokujące regionalne projekty. Co zmienić w prawie, by różnice gospodarcze i finansowe między polskimi województwami jak najszybciej wyrównywać. Jak skutecznie zbudować tarczę ochronną przed ingerencją polityków w działania lokalnych oraz regionalnych instytucji.

Nowe spojrzenie na potencjał regionów w budowaniu siły Marki Polska wiąże się z nowym spojrzeniem na rolę polskich przedsiębiorstw. To one stanowią motor rozwoju regionów. Przenoszenie (na papierze) siedzib państwowych firm poza Warszawę to zmiana jedynie pozorna. Dostrzeżenie możliwości regionalnych firm, ich innowacyjności i szans rozwoju to klucz do definitywnej likwidacji podziału na Polskę A i Polskę B. Likwidacji rzeczywistej, nie w przemówieniach polityków.

Źródło: Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Natemat.pl

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.