FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Pożegnaliśmy wybitnego Polaka, Krzysztofa Pendereckiego

Pożegnaliśmy wybitnego Polaka, Krzysztofa Pendereckiego

29 marca 2022

Krzysztof Penderecki, jeden z największych współczesnych kompozytorów i dyrygentów, zmarł 29 marca 2020. Ze względu na sytuację pandemiczną i powody rodzinne prochy artysty złożono w Panteonie Narodowym w kryptach kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła w Krakowie, podczas uroczystości państwowych dopiero w dniu drugiej rocznicy śmierci. Kompozytora żegnali rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władzy oraz mieszkańcy.

Profesor Krzysztof Penderecki został uhonorowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” tytułem „Wybitny Polak”. Odebrał je w 2013 roku podczas gali w Teatrze Wielkim w towarzystwie prof. Jerzego Buzka i Tadeusza Mazowieckiego. Po uroczystości Krzysztof Penderecki powiedział:

 

„ Teraz Polska” ma dla mnie wymiar nostalgiczny i szczególnie cenny poprzez  osoby premiera Buzka i Mazowieckiego, z którymi to wyróżnienie otrzymałem.  To ważna nagroda i zobowiązująca do promocji polskiej muzyki i polskich wykonawców. Czynić to będziemy w Europejskim Centrum Muzyki w Łusławicach.

 

Krzysztof Penderecki urodził się w 1933 r. w Dębicy. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną w Krakowie. Był rektorem i profesorem Akademii Muzycznej w Krakowie, doctorem honoris causa m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Yale, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Akademii Muzycznej w Krakowie. 

Zdobył uznanie już swoimi pierwszymi kompozycjami, stając się czołowym przedstawicielem polskiej szkoły kompozytorskiej lat 60. XX w. Brzmieniowa oryginalność twórczości początkowego okresu przejawiała się w traktowaniu instrumentów smyczkowych jak perkusyjnych. Jednak już seria wielkich dzieł oratoryjno-kantatowych o charakterze religijnym i monumentów symfonicznych odwoływała się do estetyki późnoromantycznej. Sięgając po tematy uniwersalne, odrzucił postawę twórcy awangardowego i stał się twórcą syntezy dotychczasowych dokonań w muzyce XX w.

Do jego najważniejszych dzieł należą: „Tren pamięci ofiar Hiroszimy” (1960), „I Kwartet smyczkowy” (1960), „Anaklasis” na smyczki i perkusję (1960), oratorium „Dies irae” pamięci pomordowanych w Auschwitz (1967), „Kosmogonia” (1970); utwory religijne: „Pasja według świętego Łukasza” (1965), „Jutrznia” (1970), „Magnificat” (1974), „Te Deum” (1980), „Polskie Requiem” (1984); opery: „Diabły z Loudun” (1969), „Raj utracony” (1978), „Czarna maska” (1986), „Ubu Król” (1991); utwory orkiestrowe: „II Christmas Symphony” (1980), „Passacaglia” (1988), „Adagio” (1989); koncerty: wiolonczelowy, skrzypcowy, altówkowy; utwór kameralny „Trio smyczkowe” (1991).

Zainicjował powołanie i przewodniczy Radzie Programowej Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.