FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Andrzej Czernek wręcza statuetkę Januszowi Komurkiewiczowi z firmy FAKRO, fot. Anna Liminowicz
Andrzej Czernek wręcza statuetkę Januszowi Komurkiewiczowi z firmy FAKRO, fot. Anna Liminowicz

Pracodawca godny zaufania – czyli jaki?

17 listopada 2023

Coraz lepiej oceniamy sytuację w swoim miejscu pracy, a jednak… z pracy jesteśmy umiarkowanie zadowoleni. Taki obraz rysuje się na podstawie badań z ostatniego roku. W warunkach rynku pracownika i coraz większych oczekiwań zatrudnionych, przed pracodawcami nie lada wyzwanie. Jak okazać się pracodawcą godnym zaufania?

Ponad jedna trzecia Polaków chce zmienić pracę

Z sondażu CBOS, przeprowadzonego w sierpniu br. wynika, że 61% Polaków dobrze ocenia sytuację w swoim zakładzie pracy, 25% neutralnie, a tylko 12% negatywnie. Autorzy badania wskazali jednocześnie prostą zależność: im większe zadowolenie z materialnych warunków, w tym zarobków, tym lepsza ocena sytuacji w firmie. Z kolei z ogłoszonego wiosną „Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy”, przeprowadzonego na zlecenie serwisu Youniversity wychodzi, że 35% Polaków zamierza zmienić miejsce pracy w ciągu najbliższego roku. Pracownicy jako kluczowy czynnik satysfakcji z pracy wskazywali dobre zarządzanie pracownikami przez przełożonych, a na dalszych miejscach – zrozumienie misji firmy oraz możliwość zgłaszania problemów.

Mamy więc odpowiedź na to, jak powinien zdaniem pracowników działać godny zaufania pracodawca. Prowadzić mądrą i odpowiedzialną politykę pracowniczą i brać pod uwagę opinię załogi. Pracownicy chcą nie tylko „odbębnić” osiem godzin, odebrać punktualnie wypłatę i cieszyć się wolnym czasem. Chcą mieć poczucie sensu swojej pracy i mieć pewność, że ich uwagi będą wysłuchane. Fakt, że ponad jedna trzecia Polaków chce zmienić zatrudnienie, powinien zatem dać do myślenia menedżerom.

Nagrody dla odpowiedzialnych pracodawców

Te refleksje nie są przypadkowe. 8 listopada w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród w XIII Edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”, współorganizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” i Krajową Izbę Gospodarczą. W tym roku nagrodzono firmy aż w dziesięciu kategoriach, poza tym przyznano nagrodę specjalną oraz dwie nagrody dla dziennikarzy. W gronie laureatów znalazły się m.in. Fakro, Nexera (laureaci Godła „Teraz Polska”), Ceramika Paradyż, Alior Bank, Esmetric Group. Nagrody przyznano za osiągnięcia w dziedzinie polityki pracowniczej, m.in. w zakresie tworzenia inkluzywnego miejsca pracy, ciekawy system świadczeń motywacyjnych i zrównoważone podejście do wolontariatu.

Pierwsza ze wspomnianych nagród dziennikarskich przypadła Janowi Bolanowskiemu (Forbes), który otrzymał ją za promowanie dobrych praktyk wśród przedsiębiorców i pokazywanie społecznej twarzy biznesu. Druga trafiła do Agnieszki Zaręby (Radio Zet, Forbes Woman) – za dociekliwość i obiektywizm w pokazywaniu świata przedsiębiorców, spraw pracowniczych i wątków konsumenckich, a także za promowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu i ESG.

Pełną listę nagrodzonych można znaleźć TUTAJ.

Wspólne sukcesy polskich firm

Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania” już od kilkunastu lat na stałe wpisuje się w misję Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Wyróżnieni są przykładem do naśladowania; pokazują, że biznesowy sukces ściśle się wiąże z przemyślaną, nowoczesną polityką pracowniczą. Bo ten sukces jest wspólnym dziełem wszystkich, od zarządu i właścicieli poczynając, a na pracownikach najniższego nawet szczebla kończąc. Polska gospodarka takich zespołowych sukcesów bardzo potrzebuje.

 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.