FUNDACJA TERAZ POLSKA

Konferencja "Promocja Polski - stan i perspektywy"

środa, 23 czerwca 2010

22 czerwca br. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się kolejna konferencja poświęcona w całości promocji Polski. W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji gospodarczych, a także mediów.

Uczestników konferencji powitał Krzysztof Przybył – Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Przeprowadzono trzy panele dyskusyjne:

  • promocja turystyczna – priorytety i działania
  • promocja rolno-spożywcza z wykorzystaniem specjalistycznych funduszy
  • promocja gospodarcza – środki unijne i własne

Ostatnia część konferencji miała charakter debaty.

Do grona panelistów zostali zaproszeni: Paweł Madler ze spółki PL.2012, Adam Szejnfeld – poseł na Sejm RP, Katarzyna Sobierajska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Bożena Lublińska-Kasprzak - Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Robert Kwiatkowski z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Bartłomiej Walas i Rafał Szmytke z Polskiej Organizacji Turystycznej, Władysław Łukasik - Prezes Agencji Rynku Rolnego, Paweł Potoroczyn - dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, Tadeusz Baczko z INE PAN, Jan Korsak - Prezes Polskiej Izby Turystyki, dr Igor Mitroczuk – Radca Ministra w Ministerstwie Gospodarki, Andrzej Malinowski - Prezydent Przedsiębiorcy RP, Roman Rewald - Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej, Wojciech Warski – Biznes Center Club, Janusz Cieślak – Wiceprezes PKB.

Konferencję moderowali: Grzegorz Kiszluk – Brief, Krzysztof Przybył – Prezes Fundacji , Andrzej Szumowski – PVA oraz Krzysztof Turowski – TV Biznes.

Główne przesłanie konferencji:

Wpływanie na wizerunek Polski powinno przybrać wymiar długofalowego, strategicznego programu z konkretnymi źródłami finansowania. Rezultatem tych działań powinno być wytworzenie marki Polska o określonych atrybutach – tak, aby to, co polskie kojarzyło się pozytywnie i by dobry wizerunek Polski wtórnie wspierał promocję polskich branż, regionów, miast, czy wreszcie konkretnych produktów i usług.

Promocja produktów – ich identyfikacja i selekcja - powinna się opierać na ocenie potencjału tych produktów do zaistnienia na rynkach międzynarodowych, a z drugiej strony – na ocenie ich możliwości wspierania założonego wizerunku marki narodowej.

Mówiąc o koordynacji działań promocyjnych nie należy zapominać o ciągle kulejących mechanizmach współpracy i uzgodnień pomiędzy administracją państwową, samorządową, biznesem i organizacjami pozarządowymi.

Temat promocji kraju sam w sobie nie byłby ciekawy i ważny, gdyby nie jego wymiar ekonomiczny. Musimy uczyć się tego, jak wykonywać promocję Polski tak, aby każda wydana złotówka na ten cel przyniosła przynajmniej kilka złotych zwrotu w postaci zwiększonego tempa wzrostu gospodarczego.

Prezentacje wykorzystane podczas konferencji:

  • Anita Szczykutowicz: "Promocja produktów żywnościowych najwyższej jakości"
  • Paweł Madler: "UEFA Euro 2012. Szansa - także promocyjna dla Polski"

GALERIA ZDJĘĆ

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.