FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
fot. organizator Konkursu HIT Regionów
fot. organizator Konkursu HIT Regionów

Promotorzy Polski z Kujaw i Pomorza nagrodzeni

7 lipca 2023

23 czerwca podczas Gali konkursu Gospodarczo - Samorządowy HIT Regionów 2023 Kujaw i Pomorza odbyło się uroczyste wręczenie statuetek „Promotor Polski”. Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” uhonorowała wybitnie osobistości za ich zasługi w rozwój regionów i promocję Polski na arenie międzynarodowej.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego od ponad 30 lat jest organizatorem Konkursu „Teraz Polska”, którego celem jest wskazywanie najlepszych produktów i usług, wyróżniających się swoimi walorami jakościowymi. Tytułem „Promotor Polski” Fundacja nagradza ludzi, których osiągnięcia zawodowe przyczyniają się do promowania i budowania polskiej marki. Wyróżnienie przyznawane jest wybitnym osobistościom działającym lub wywodzącym się z danego regionu, których osiągnięcia współtworzą pozytywny wizerunek naszego kraju. - Chcemy promować sukcesy w dziedzinie przedsiębiorczości, kultury, nauki, sportu, mające niewątpliwy wpływ na nasze poczucie tożsamości i na rozwój kraju – powiedział Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Podczas niedzielnej uroczystości Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego przyznała cztery statuetki za szczególny wkład w rozwój regionów Kujaw i Pomorza i promocję kraju za granicą. Pierwszą statuetkę w uznaniu dla prowadzonej działalności społecznej otrzymał Mieczysław Woźniak. Prezes GS w Żukowie oraz Prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Gdańsku. Przewodniczący Rady Powiatowej w Kartuzach, wyróżniony w plebiscycie powiatu tytułem „Radny na Medal”.  – Jest postrzegany przez środowisko jako człowiek, na którym można zawsze polegać, potrafiący słuchać ludzi, dostrzegać ich problemy i je rozwiązywać – podkreślono w laudacji.

Drugą statuetkę w uznaniu dla prowadzonej działalności społecznej otrzymało małżeństwo - Teresa i Kazimierz Woźniakowie. Aktywni działacze na rzecz edukacji osób niepełnosprawnych. Ich celem życiowym jest pomoc podopiecznym Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Uśmiech Dziecka”, pochodzącym z ubogich rodzin wiejskich. Udzielają pomocy finansowej i rzeczowej, walcząc skutecznie z problemem odosobnienia i wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dzięki ich staraniom w 2006 roku powstał Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy. Laureaci są również mecenasami edukacji, finansują imprezy sportowe, wspierają działania dotyczące promocji i ochrony zdrowia oraz modernizację placówek kulturalnych oraz medycznych. Wspierają także kluby sportowe, placówki oświatowe i instytucje kulturalne, prowadząc szereg działań na rzecz rozwoju edukacji młodych ludzi. 

Trzeci statuetka w uznaniu dla osiągnięć naukowych oraz działań na rzecz ochrony środowiska trafiła do profesora Politechniki Gdańskiej, twórcy innowacyjnego reaktora do pirolizy niesortowanych odpadów przemysłowych i komunalnych – Bogusława Kusza. Dzięki reaktorowi możliwe jest pozyskiwanie czystego syngazu, składającego się z wodoru, tlenku węgla, metanu i dwutlenku węgla. Technologia pozwala na bardzo efektywne i tanie odzyskanie energii zawartej w odpadach węglowodorowych. Charakteryzuje się dużą dbałością o ochronę środowiska, a jednocześnie stanowi realną alternatywę dla pozyskiwania konwencjonalnych paliw kopalnych.

Ostatnią statuetkę i tytuł „Promotora Polski” otrzymał w uznaniu dla osiągnięć samorządowych i inicjatyw prospołecznych i progospodarczych - Krzysztof Wolny. Postać bardzo rozpoznawalna w zachodniej Wielkopolsce, burmistrz Miasta i Gminy Międzychód.  Od lat stymuluje postęp gospodarczy regionu przez zrównoważony rozwój turystyki i gospodarki. Efektywnie współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi przedsiębiorcami, naukowcami i samorządami. - Jednym z najważniejszych punktów w jego działalności jest troska o oświatę i szeroko rozumianą sytuację lokalnych rodzin. Jest znakomitym gospodarzem i organizatorem wielu wydarzeń kulturalnych o charakterze międzynarodowym - podkreślono w laudacji.

Projekt „Promotor Polski” został zainaugurowany w 2017 roku. Od tego czasu Fundacja utrwaliła swoją obecność na regionalnych kongresach gospodarczych, m.in. w Katowicach, Białymstoku, Toruniu, Świnoujściu i Warszawie, a tytułem zostało uhonorowanych już ponad 70 osób. - Wizerunek Polski to nie tylko produkty, usługi i innowacje, ale także - a może przede wszystkim -  ludzie. Warto wyróżniać tych Polaków, którzy poprzez swoje dokonania i zaangażowanie przyczyniają się do propagowania oraz umacniania pozytywnego wizerunku naszego kraju - powiedział podczas uroczystości Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”.

karta dół laureaci 2024

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.