FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Promujmy OZE!

8 sierpnia 2022

Krzysztof Przybył: Widmo krąży nad Europą – widmo energii nie tylko drogiej, ale i niewystarczającej dla wszystkich. Columbus Energy – laureat Godła „Teraz Polska” – zlecił przeprowadzenie badań wśród Polaków w kontekście spodziewanego energetycznego kryzysu. Wyniki potwierdzają, że się boimy (mamy czego), ale jednocześnie dają powody do optymizmu. Polacy rozumieją dobrze, że odnawialne źródła energii to bezpieczeństwo i oszczędność.

Badania przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia, kiedy konsumenci spodziewali się znacznych podwyżek. Można założyć, że obecnie, kiedy płynące zewsząd informacje nastrajają skrajnie pesymistycznie, wyrażone obawy jeszcze by się pogłębiły.

58 proc. badanych wyraziło niepokój o przyszłość w kontekście spodziewanych podwyżek cen energii; mniejszy – 51 proc. – był ten wskaźnik w grupie posiadaczy instalacji fotowoltaicznej. 48 proc. zadeklarowało, że w kontekście spodziewanych podwyżek oszczędza energię, a wśród tych respondentów, którzy dysponują fotowoltaiką, taką deklarację złożyło 39 proc.

Jaki z tego wniosek? Odnawialne źródła energii, z instalacjami fotowoltaicznymi na czele, są w pełnym tego słowa znaczeniu inwestycjami. W bezpieczeństwo energetyczne na poziomie gospodarstwa domowego, w tańszy prąd, w ekologię. Hasła, powtarzane często – i często lekceważone – o korzyściach z OZE kryzysowa sytuacja zweryfikowała. Pozytywnie.

Patrzmy na największych. Koncerny paliwowe w drugim kwartale bieżącego roku odnotowały rekordowe zyski, co wynika z bardzo dużego popytu na paliwa, zwłaszcza w Europie i rosnących ich cen. Ale zyski te – wedle deklaracji spółek – nie pójdą w całości do kieszeni akcjonariuszy, a zostaną zainwestowane. Nie w kolejne rafinerie (w Europie są one zamykane), ale w technologie nisko- i zeroemisyjne. Także w fotowoltaikę oraz farmy wiatrowe. Koncerny robią tak nie z powodu politycznej poprawności, nie są bowiem urzędami, a mają zarabiać pieniądze. Otóż inwestują miliardy dolarów w zieloną energię, bo wiedzą, że tu jest przyszłość. Ci, którzy w kontekście obecnych problemów wieszczą powrót do węgla i ropy, powinni popatrzeć, jak zachowuje się rynek. A on na taki krok wstecz nie liczy. I go nie chce.

Mam wrażenie, że dyskusję na temat kryzysu surowcowego zdominowała kwestia dopłat, importu węgla itp. Zapomniano, że jest to okazja – choć takich okazji z pewnością wolelibyśmy uniknąć – do przekonania tych niezdecydowanych, aby przekonali się do OZE. Jako uzupełnienia źródeł tradycyjnych, jako ubezpieczenia na trudny czas. Najlepszymi, najbardziej skutecznymi ambasadorami OZE są ci, którzy już dzisiaj na tym korzystają, oszczędzając wydatki na energię.

Źródło: Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Natemat.pl

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.