FUNDACJA TERAZ POLSKA

Przedłużenie terminu składania prac magisterskich

środa, 12 października 2011

Fundacja Godła Promocyjnego zdecydowała o wydłużeniu terminu przyjmowania prac do konkursu „Teraz Polska Promocja”. Nabór prac potrwa do końca października, zatem jeszcze niecałe trzy tygodnie.

Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w konkursie mogą złożyć komplet dokumentów (CV, ankieta rejestracyjna, zaświadczenie o ukończeniu studiów oraz 2xCD z pracą) w siedzibie Fundacji lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego).

W tym roku pula nagród sięga 50.000 zł, poza tym na laureatów czekają liczne staże, praktyki oraz publikacje. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu w organizację konkursu licznych ministerstw, największych uczelni w Polsce oraz instytucji stał się on w ostatnich latach jednym z najpopularniejszych konkursów dla absolwentów uczelni wyższych. Jego celem jest popularyzacja tematyki promocji Polski oraz wspieranie procesu kształcenia nowoczesnych kadr dla potrzeb marketingu narodowego.

Więcej o konkursie tutaj

Pobierz kartę zgłoszeniową do konkursu.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.