FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Teraz Polska
Fot. Teraz Polska

Reportaż z webinarium "Teraz Polska Nauka"

29 stycznia 2021

21 stycznia, z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, przy wsparciu Szkoły Głównej Handlowej oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,  pod honorowym patronatem Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się webinarium „O roli nauki polskiej wobec potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, gospodarki oraz polityk publicznych.” z cyklu „Teraz Polska Nauka”.

    

Celem spotkania było nakreślenie wyzwań i oczekiwań wobec nauki w aspekcie interesariuszy społecznych, biznesowych oraz administracji publicznej, a także identyfikacja zagadnień, które powinny być omówione podczas ogólnopolskiego kongresu środowiska nauki, planowanego do realizacji w 2021 roku.  Podczas webinarium dyskutowano o celach, które stawia przed sobą świat nauki  i konfrontowano je z oczekiwaniami społecznymi, biznesowymi i politycznymi. Zastanawiano się, w jaki sposób nauka powinna odpowiadać na stawiane wyzwania, aby współpracować ze sferą społeczną, publiczną i gospodarczą, zachowując jednocześnie swoją tożsamość.

Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”:

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego podjęła się nowego, jakże potrzebnego zadania – wypracowania płaszczyzny komunikacji pomiędzy biznesem a społeczeństwem i nauką. Korzystamy z naszego, już trzydziestoletniego  dorobku  zgromadzonego przy organizacji Konkursu „Teraz Polska”. W Kapitule Godła „Teraz Polska” zasiadają wybitni naukowcy, rektorzy uczelni, a jej przewodniczącym jest prof. Michał Kleiber, były prezes Polskiej Akademii Nauk. Wśród laureatów Godła „Teraz Polska” mamy wiele instytutów naukowo-badawczych, które dokonały wdrożeń swoich wynalazków. Najwybitniejszych naukowców, z prof. Henrykiem Skarżyńskim na czele, nagradzamy tytułem Wybitnego Polaka. Nawiązaliśmy stałą współpracę z licznymi branżowymi ośrodkami naukowo-badawczymi, które przeprowadzają ekspertyzy uczestników Konkursu „Teraz Polska”.

Tak liczne grono współpracowników i przyjaciół Fundacji z dziedziny nauki to nasz najcenniejszy zasób. Dlatego uznaliśmy, że nasze doświadczenia i kontakty mogą być pomocne w organizacji spotkania na najwyższym, profesjonalnym szczeblu. Zaprosiliśmy rektorów najważniejszych uczelni i dyrektorów ośrodków naukowo-badawczych, szefów kluczowych instytucji odpowiedzialnych za finansowanie badań i nawiązanie współpracy nauki z biznesem oraz prezesów firm wdrażających innowacyjne produkty i technologie. W rezultacie otrzymaliśmy ciekawą dyskusję oraz wiele pomysłów na przyszłość. Uczestnicy spotkania zgodzili się, że warto organizować dalsze webinaria, być może zakończone kongresem „Teraz Polska Nauka – Społeczeństwo – Biznes”, bo niczym jest nauka, jeżeli funkcjonuje sama dla siebie, niczym będzie biznes, jeżeli nie będzie innowacyjny, czyli korzystający z osiągnięć nauki.

 

karta dół laureaci 2024

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.