FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Atelie Moskal
Fot. Atelie Moskal

Reportaż z wręczenia statuetek „Wybitny Polak” we Francji

9 listopada 2022

7 października w Ambasadzie RP w Paryżu wręczono po raz dziewiąty statuetki „Wybitny Polak” we Francji. Przedstawiciele środowiska polonijnego przyznali dwanaście nagród w pięciu kategoriach: osobowość, nauka, kultura, biznes i Młody Polak oraz trzy nagrody specjalne. Nagrodę Ambasadora RP Jana Emeryka Rościszewskiego za szczególny wkład w rozwój współpracy polsko-francuskiej otrzymał Michel Dorin, konsul honorowy RP w Rennes.

Konkurs „Wybitny Polak” to projekt Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, którego głównymi celami są wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków, pokazanie ich dokonań oraz wyróżnienie i promocja osób, które odniosły sukces w kraju i za granicą. - Konkurs to również okazja do przybliżenia biografii tych rodaków, którzy bardzo często są znani i szanowani na emigracji, lecz pozostają anonimowi w Polsce - mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Laureatami konkursu w 2022 roku zostali:

  • dr Elżbieta KOŚLACZ-VIROL (kategoria osobowość)
  • dr hab. Jolanta ŚWIATOWSKA (kategoria nauka)
  • Elisabeth DUDA (kategoria kultura)
  • Anne MÉTÉYER-PAUTER (kategoria biznes)
  • Marta GARDOLIŃSKA (kategoria Młody Polak)
     

Materiał zrealizowany przez: PepeTV Telewizja Polonijna Na Świecie. 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.