FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Skąd wziąć miliardy na załatanie budżetu?

28 czerwca 2021

Krzysztof Przybył: Dla Polskiego Ładu kluczowe są dwie liczby – 18 milionów i 60 miliardów. Ta pierwsza to liczba Polaków, którzy będą mogli skorzystać z obniżki podatków. Naprawdę imponująca. Druga liczba, również ze względu na swoją skalę, bardziej niepokoi, niż imponuje. Tyle mianowicie, licząc w złotych, może ubyć wpływów do budżetu. Nie oszukujmy się: te pieniądze rząd będzie musiał znaleźć. I znajdzie je w naszych kieszeniach, nawet jeżeli nie sięgnie do nich wprost. Zanim zaczną się sypać jak z rękawa pomysły kolejnych „opłat”, „danin”, „składek” (u nas wszak nie ma nowych podatków), to może lepiej zacząć porządkować obecny system podatkowy?

Ta refleksja to pokłosie tegorocznego forum Welconomy w Toruniu, od trzech dekad organizowanego przez niezmordowanego Jacka Janiszewskiego. W ramach tego forum odbył się bardzo interesujący panel, poświęcony poszukiwaniu dodatkowych źródeł pieniędzy dla państwa – tam, gdzie uda się to zrobić bez zrzucania na barki obywateli nowych danin. W panelu wzięli udział m.in. wiceminister finansów Jan Sarnowski, Kazimierz Kleina, Konrad Raczkowski i Sławomir Mentzen.

Polski system podatkowy daleki jest od doskonałości. Wiele obszarów wymaga doregulowania, a co najmniej uporządkowania. A takie porządki, zdaniem panelistów, można zrobić na przykład w akcyzie. Co rusz powraca dyskusja o zmniejszeniu różnicy między akcyzą na wyroby spirytusowe i piwo – dotychczasowe próby zmiany obecnego stanu rzeczy kończyły się fiaskiem. Piwo nadal korzysta z preferencyjnego sposobu naliczania akcyzy, opartego nie o zawartość alkoholu, ale zawartość ekstraktu.

Paneliści rozmawiali również o akcyzie na wyroby tytoniowe. Tu kluczem mogłoby być zniwelowanie różnic cenowych między papierosami. Wedle szacunków, w ostatnich pięciu lat najtańsze papierosy zdrożały średnio o złotówkę na paczce, a najdroższe – od 3 do 6 zł. Konkurencji cenowej sprzyja struktura akcyzy, zachęcającą producentów do agresywnej konkurencji cenowej. I dlatego ponad 50% sprzedawanych w Polsce papierosów to wyroby najtańsze, w konsekwencji przynoszące fiskusowi najmniej wpływów z tytułu akcyzy i VAT. Wedle ekspertów obniżenie obecnej stawki procentowej akcyzy od wyrobów tytoniowych i jednoczesne podniesienie stawki kwotowej pozwoli na kilkumiliardowe zwiększenie przychodów do budżetu państwa. Polska ma cały czas jedne z najtańszych papierosów w UE – a nie jest to produkt, do kupowania którego warto zachęcać…

Dodatkowych wpływów można poszukać i w CIT, i w VAT. Może to mieć jeszcze jeden pozytywny aspekt (oprócz zmniejszenia pędu do obciążania nas kolejnymi podatkami pośrednimi) – generalny przegląd, uporządkowanie i racjonalizację obecnego systemu. Mam nieśmiałą nadzieję, że urzędnicy zechcą zasięgnąć przy okazji zdania podatników. Lada dzień rusza organizowane przez Ministerstwo Finansów forum akcyzowe z udziałem przedstawicieli poszczególnych branż, może więc głos podatników zostanie przynajmniej częściowo wysłuchany…

Źródło: Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska", Natemat.pl

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.