FUNDACJA TERAZ POLSKA

Sojusz, którego wszyscy potrzebujemy

Fot. Pixabay
poniedziałek, 3 maja 2021

Krzysztof Przybył: Rozwój medycyny to przede wszystkim rozwój nowych technologii. Aby ta innowacyjność była możliwa, konieczna jest jednak ścisła współpraca nauki i biznesu. W miniony poniedziałek w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach odbyło się poświęcone temu zagadnieniu webinarium „O roli sojuszu nauki i biznesu w rozwoju technologii medycznych w Polsce”. Wydarzenie zorganizowała Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” we współpracy z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Centrum Słuchu i Mowy Medincus w ramach długofalowego projektu „Teraz Polska Nauka”.

W spotkaniu udział wzięli laureaci Godła „Teraz Polska”: prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr Skarżyński z  Centrum Słuchu i Mowy Medincus; prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski z  Kliniki Kardiochirurgii CSK MSWiA; dr inż. Dawid Nidzworski z Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej oraz z SensDx; a także prof. dr hab. inż. Joanna Polańska z Politechniki Śląskiej. Spotkanie prowadził dr Jarosław Górski z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW - doradca Fundacji.

Paneliści, którzy wzięli udział w webinarium, reprezentowali laureatów Godła „Teraz Polska” – w tym gronie nie brakuje bowiem i prestiżowych, cenionych instytucji, i innowacyjnych firm.

Prof. Piotr Skarżyński zwrócił uwagę, że sukces w zakresie innowacyjnych wdrożeń w medycynie zależy od pozyskanego finansowania. – Dziś jest ono już dostępne, w ramach różnych projektów, ale trzeba mieć świadomość, że na beneficjentów tych środków czekają różne pułapki, i trzeba rozważyć, czy korzystanie z nich jest opłacalne – podkreślił. Profesor mówił także o przeszkodach ograniczających instytuty naukowe w aspekcie szerszej współpracy z biznesem. – Nadal w wielu jednostkach badawczych obserwuje się strach przed współpracą z podmiotem prywatnym, ze względu na możliwość kwestionowania rozliczeń i celowości podjęcia takiej współpracy przez organ kontrolujący – ocenił.

Dr Nidzworski odwołał się do doświadczeń swojego Instytutu. – Jako grupa realizujemy dzisiaj 22 projekty ze środków publicznych, bo tylko one mogą skutecznie wspierać rozwój nowych technologii medycznych ze względu na wielkość budżetów. Ze środków prywatnych realizujemy projekty, które są zamówione bezpośrednio przez podmioty, a zyski z tej działalności przeznaczamy na cele statutowe i dalszy rozwój nauki poprzez zakup dodatkowych urządzeń czy finansowanie badań własnych – powiedział.

Wśród barier we współpracy nauki z biznesem paneliści wskazali m.in. barierę mentalnej gotowości na taką współpracę, a także brak kształcenia przez uczelnie specjalistów, którzy chcieliby i potrafili pracować wspólnie z inżynierami czy naukowcami.

Profesorowie Piotr Skarżyński i Piotr Suwalski mówili o innowacyjnych sukcesach swoich placówek. – Osoba, która jest po przeszczepie implantu ślimakowego, zazwyczaj ma 70–80-proc. rozpoznawalność mowy, a nam się udaje osiągać nawet 100 procent – powiedział prof. Skarżyński. Prof. Suwalski omówił dynamiczny rozwój małoinwazyjnej kardiochirurgii z wykorzystaniem metod robotycznych.  - W naszej klinice prawie 100 procent operacji zastawek wykonujemy za pomocą technik małoinwazyjnych. Rozwijamy się również w innych dziedzinach, obejmujących całe spektrum kardiochirurgii. Dzięki temu zmniejszamy do minimum zaangażowanie opieki intensywnej terapii, tak bardzo potrzebne obecnie pacjentom z Covid-19 – podkreślił prof. Suwalski.

Sukces, który stał się udziałem prelegentów naszego webinarium, jest możliwy do powtórzenia przez wiele innych osób i ośrodków w Polsce. Gotowość do ciężkiej pracy, do podejmowania wyzwań, umiejętność poszukiwania sojuszników i połączenie z pozoru sprzecznych cech, jakimi są pokora i brak kompleksów, są niezbędną składową sukcesu na styku medycyny i biznesu. Nadrabiamy wieloletnie zaległości w budowaniu takiej współpracy – i świadomość tego, że nie ma alternatywy, jest coraz większa i po stronie menedżerów, i ludzi nauki.

Źródło: Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska", Natemat.pl

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.