FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
SportArt Paweł Janas

SportArt Paweł Janas

26 maja 2021

SportArt z rodzinnej kilkuosobowej firmy rozrósł się do jednej z największych i najbardziej utytułowanych instytucji oświatowych w Polsce dla dzieci w wieku od roku do siedmiu lat. Żłobki i Przedszkola SportArt obecnie  kształcą blisko 700 dzieci. Zachowały unikatowy charakter kameralnych placówek z rodzinną atmosferą. SportArt opatentował (w UP) wiele unikatowych form i metod zajęć projektowych oraz sposobów funkcjonowania.

Firma dba o ekologię – w kuchni EkoMniam potrawy są przygotowywane z ekologicznych produktów, niektóre z własnych ogródków warzywnych. W firmie nie korzysta się z chemii gospodarczej i detergentów, prowadzi się stałe akcje recyklingowe i zajęcia edukacyjne. Oryginalne idee, świetnie odebrane przez dzieci i rodziców, oparte są na egalitaryzmie, kameralnej atmosferze, teamspirit, wykorzystywaniu nowoczesności i poszukiwaniu zawsze lepszej drogi dla rozwoju dzieci.

SportArt realizuje wszelkie usługi wymagane prawem w zakresie edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczej działalności w żłobkach i przedszkolach dla dzieci w wieku od 1 do 7 lat. Zajęcia edukacyjne rozwijają wiedzę i umiejętności dzieci zgodnie z podstawą programową w zakresie: samoobsługi, rozwoju kompetencji społecznych, rozwoju mowy i myślenia. Firma wzbogaca program o kolejne formy zajęć edukacyjnych i nowatorskiego funkcjonowania.

Każda placówka posiada: pianino, tablicę multimedialną, platformę komunikacji LiveKid, dziennik elektroniczny i wirtualne przedszkole, place zabaw, dostęp do sal gimnastycznych, sceny teatralnej i boisk. Najważniejsza usługa to opatentowany projekt Edukolandia – pakiet kilkudziesięciu działań edukacyjnych zapewniający zrównoważony rozwój i edukację poprzez mądrą rozrywkę i zabawę. W tym roku patronem SportArt zostanie Papcio Chmiel.

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.