FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Kamil Broszko
Fot. Kamil Broszko

Spotkanie Letniego Klubu „Teraz Polska” 2021

16 lipca 2021

15 lipca w Warszawie odbył się Letni Klub „Teraz Polska”, organizowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego. Podczas wydarzenia wręczono statuetki „Promotor Polski” i specjalne podziękowania dla prof. Michała Kleibera z okazji 15. lat przewodniczenia Kapitule Godła „Teraz Polska”. Spotkania networkingowe odbywają się już od kilkunastu lat i gromadzą laureatów Konkursu „Teraz Polska”, współpracowników i przyjaciół Fundacji.

Spotkania Klubu „Teraz Polska” służą wymianie poglądów i doświadczeń w swobodnej, nieformalnej atmosferze. Gośćmi tych spotkań są między innymi przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, administracji rządowej i samorządowej, posłowie, senatorowie, znani eksperci z różnych dziedzin, przedsiębiorcy, a przede wszystkim Laureaci Konkursu. - Kontakt z tymi autorytetami oraz wzajemna wymiana poglądów i doświadczeń, umożliwia uczestnikom poznanie sposobów na wzmocnienie i rozszerzenie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Klub Letni to także okazja do pierwszego spotkania Laureatów tegorocznej edycji Konkursu ze zwycięzcami z lat ubiegłych –  podkreślił Krzysztof Przybył, Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Podczas spotkania wręczono statuetki Promotorom Polski – osobom, których działalność zawodowa i społeczna przyczynia się do promowania kraju. Tytuł „Promotor Polski” 2020 z regionu Kujaw i Pomorza otrzymał dr Krzysztof Herdzin, który w zeszłym roku nie mógł być obecny podczas Forum Welconomy w Toruniu. Krzysztof Herdzin pochodzi z Bydgoszczy, jest wybitnym pianistą, kompozytorem, aranżerem, dyrygentem i producentem muzycznym, wykładowcą związany z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, autorem jazzowych transkrypcji utworów Fryderyka Chopina. Stworzył orkiestrację do nagrodzonej Oscarem muzyki Jana A.P. Kaczmarka do filmu „Marzyciel”.

Za szczególne zasługi i wkład w rozwój Polskiego Programu Promocyjnego zostali wyróżnieni członkowie Kapituły Godła „Teraz Polska”: Aleksandra Frączek i Michał Pachowski. W latach ubiegłych statuetki „Promotor Polski” otrzymali również inni członkowie Kapituły: dr Andrzej Arendarski, prof. Robert Gwiazdowski, Wiesław Jopek, prof. Michał Kleiber, Andrzej Matusiak, prof. Alojzy Nowak, kard. Kazimierz Nycz, Krzysztof Opalski, Jacek Sasin, Janusz Steinhoff, Adam Szejnfeld, Adam Cymer, Jarosław Kalinowski i Tadeusz Zagórski. 

Tegoroczny Klub „Teraz Polska” był również okazją do wyrażenia uznania dla prof. Michała Kleibera z okazji 15. lat przewodniczenia Kapitule Godła „Teraz Polska”. - Dzięki osobistemu zaangażowaniu Pana Profesora, działania Fundacji są apolityczne, koncyliacyjne, oparte na współpracy i mają na celu wzmacnianie potencjału polskiej gospodarki oraz budowanie wartości. Godło „Teraz Polska” stało się marką marek, najbardziej rozpoznawalnym polskim znakiem promocyjnym o ogromnej sile zaufania społecznego – powiedział Krzysztof Przybył, Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

GALERIA ZDJĘĆ

Fot. Kamil Broszko

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.