FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska

Szyman, Szczerski, Jajszczyk i Przybył mówią o tytule „Promotor Polski"

1 listopada 2022

21 października br. w Krakowie odbyło się już trzecie w historii uroczyste wręczenie statuetek „Promotor Polski” w Małopolsce.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego od ponad 30 lat jest organizatorem Konkursu „Teraz Polska”, którego celem jest wskazywanie najlepszych produktów i usług, wyróżniających się swoimi walorami jakościowymi. Projekt „Promotor Polski” został zainaugurowany w 2017 roku i ma na celu wyłaniać ludzi działających lub wywodzących się z danego regionu, których osiągnięcia współtworzą pozytywny wizerunek naszego kraju.

W tegorocznej edycji laureatami tytułu „Promotor Polski” z Małopolski zostali:

  • Joanna Szyman, prezes Neo Hospital
  • prof. Andrzej Jajszczyk, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
  • prof. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie

Statuetki nagrodzonym wręczyli: Bogusław Kośmider - zastępca prezydenta Miasta Krakowa; Wiesław Jopek, prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, członek Kapituły „Teraz Polska”; Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” .

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.