FUNDACJA

Teraz Polska wśród organizatorów Digital Week

środa, 06 marca 2019

Łącząc siły, mamy szansę konkurować na arenie międzynarodowej
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT), Polska Izba Komunikacji Elektronicznej (PIKE), Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE), Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Fundacja Digital Poland podpisały porozumienie na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie cyfryzacji i nowoczesnych technologii, oraz promocji Polski jako centrum światowych innowacji w ramach inicjatywy Digital Week.

– Jesteśmy dziś w przededniu wielkich zmian społecznych i gospodarczych, które czekają nas w związku z kolejną rewolucją technologiczną wynikającą z rozwoju sztucznej inteligencji. Nikt nie zna dziś definitywnej odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku, w związku z powyższym, powinna pójść edukacja społeczeństwa. Wiemy jednak, że tylko zbiorowy wysiłek może nas zbliżyć do jej poznania. Dlatego z dużą nadzieją patrzę na podpisane dzisiaj porozumienie – powiedział Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Porozumienie na rzecz edukacji podczas drugiego dnia 11 Forum Gospodarczego Time w Warszawie podpisali: prezes KIGEiT Stefan Kamiński, prezes PIKE Jerzy Straszewski, prezes KIKE Karol Skupień, prezes PIIT Boris Stokalski-Dzierzykraj, prezes Fundacji Digital Poland Aleksander Kutela, prezes Fundacji Teraz Polska Krzysztof Przybył.

Polska centrum światowych innowacji
Dlaczego to jest takie ważne? Tworzenie i wykorzystywanie nowoczesnych technologii w życiu i biznesie, jak również społeczeństwo posiadające odpowiednie kompetencje cyfrowe to dzisiaj kluczowe elementy innowacyjnej gospodarki. Polska ma szansę stać się centrum światowych innowacji, lecz wymaga to m.in. zmiany modelu pracy, społeczeństwa otwartego na automatyzację i koncepcję przemysłu 4.0 czy szerokie zastosowanie rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji. Eksperci zgodnie podkreślają, że barierą, która może powstrzymać rozwój nowoczesnych technologii w Polsce, nie jest brak finansowania, lecz brak wiedzy. 

– Z ostatnich naszych badań wynika, że główną przeszkodą w rozwoju polskiego sektora AI nie jest brak finansowania czy wiedzy fachowej, ale bardzo ograniczone zapotrzebowanie na rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. Polskie firmy pracujące nad AI opracowują swoje rozwiązania dla zagranicznych nabywców zamiast lokalnych firm. Dlaczego? Bo jak pokazują badania, prezesom i menagerom często brakuje wiedzy na temat korzyści płynących z zastosowania sztucznej inteligencji i możliwości jej zastosowania – tłumaczy Piotr Mieczkowski, dyrektor wykonawczy Fundacji Digital Poland.

Digital Week
Dlatego przedstawiciele sześciu organizacji postanowili wspólnie działać na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie cyfryzacji i nowoczesnych technologii w ramach Digital Week, który w tym roku odbędzie się w dniach 01.10 – 10.10. Poprzez gry, zabawy, debaty, wystawy i szereg wydarzeń towarzyszących, chcemy oswajać Polaków z najnowszymi technologami. To, co dziś wielu przeraża, jutro będzie działać w służbie człowiekowi.

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter