FUNDACJA TERAZ POLSKA

Teraz polska Wigilia - hybrydowa drugi rok z rzędu

Fot. Teraz Polska
poniedziałek, 20 grudnia 2021

17 grudnia za pośrednictwem łączy internetowych Związku Banków Polskich odbyło się wigilijne spotkanie Klubu „Teraz Polska”. W Klubie Bankowca obecni byli członkowie Kapituły Godła „Teraz Polska”: gospodarz obiektu i prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz;  przewodniczący Kapituły prof. Michał Kleiber; rektor SGH prof. Piotr Wachowiak oraz prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Wiesław Jopek. Pozostali goście łączyli się za pośrednictwem Internetu.

Niestety, po raz drugi w historii Fundacji prowadziłem spotkanie wigilijne w trybie online. Wydawać by się mogło, że wiele spotkań wirtualnych wszyscy z nas już odbyli, więc powinniśmy do tego przywyknąć. Jednak Wigilia jest wydarzeniem wyjątkowym i fizyczna obecność drugiego człowieka jest przy tej okazji prawdziwie potrzebna. Niestety, sytuacja pandemii wymusza inne rozwiązania. Tym bardziej cieszę się, że spędziliśmy ten czas w tak licznym gronie i – co najważniejsze – razem, choć w formie zdalnej.

Uczestników spotkania powitał gospodarz obiektu i prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, który jest także członkiem Rady Fundacji i Kapituły Godła „Teraz Polska”. – Przed nami ogromny wysiłek związany z wielką transformacją ogólnoświatowej gospodarki, który będziemy musieli podjąć w najbliższej dekadzie.  Już widać, że nowe wyzwania stymulująco podziałały na liderów polskiej nauki i gospodarki. Jako przewodniczący Forum Akademicko-Gospodarczego chciałbym podkreślić, że polski biznes może w świecie polskiej nauki znaleźć wielu partnerów, a jako członek Kapituły „Teraz Polska” cieszę się, że Fundacja dostrzega wagę i konieczność współpracy nauki z biznesem, o czym świadczą jej liczne inicjatywy w tym zakresie.

O roli nauki i uczelni w rozwoju gospodarki mówił także Piotr Wachowiak, rektor SGH i członek Kapituły „Teraz Polska”. – Trzeba stale podkreślać rolę styku nauki z biznesem jako czynnika rozwoju gospodarczego kraju. Badania naukowe prowadzone przez wyższe uczelnie muszą być społecznie użyteczne, a przez to pomocne w rozwoju przedsiębiorstw. Mam nadzieję, że nadchodzący rok pozwoli nam uporać się z sytuacją pandemiczną, a firmy będą rozwijać się dynamicznie i bez zakłóceń.

Przewodniczący Kapituły „Teraz Polska” prof. Michał Kleiber podkreślił, że to, co łączy wszystkich zgromadzonych na dzisiejszym spotkaniu, to przekonanie, że promocja naszego kraju jest bardzo ważna dla przyszłości nas wszystkich. – Taka jest też misja Fundacji, którą  realizuje poprzez wyróżnianie firm oraz osób, które dzięki swoim osiągnięciom dobrze służą promocji kraju

Jedną z takich postaci jest z pewnością Wiesław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, który w podsumowaniu tego roku podkreślił: – W tym roku otrzymałem zaszczytne wyróżnienie Promotora Polski, ustanowione przez Fundację „Teraz Polska”. Wiem, że w ten sposób dostrzeżono osiągnięcia całego regionu Podkarpacia, które staje się coraz bardziej nowoczesne i innowacyjne. Dziękuję Fundacji za promowanie i nagradzanie podkarpackich firm, bo z całą pewnością na to zasługują. Dziękuję również za merytoryczny wkład w organizację rzeszowskiej edycji Kongresu 590.  

Rafał Kos, doradca Prezydenta RP i członek Kapituły „Teraz Polska”, przekazał świąteczne życzenia od pary prezydenckiej oraz wyrazy uznania dla Fundacji i Kapituły: – Mimo obiektywnych  trudności z sukcesem odbyła się kolejna edycja Konkursu „Teraz Polska”, której finał miał miejsce w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego na zaproszenie Pierwszej Damy. W imieniu Pani Prezydentowej mogę zapewnić, że dalsza współpraca będzie miała miejsce i utrwali się tradycja finałowych uroczystości „Teraz Polska” w Pałacu Prezydenckim.

Ważne dla naszej Fundacji przesłanie przekazał na zakończenie prof. Andrzej Rychard, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz ekspert Magazynu „Teraz Polska”:  – Zarówno Fundacji, jak i „Magazynowi Teraz Polska” życzę utrzymywania pewnego rodzaju równowag. Przede wszystkim życzę dalszego utrzymywania równowagi pomiędzy doskonałą treścią i wspaniałą formą, co jest  bardzo dobrze widoczne w jakości graficznej Magazynu, której absolutnie dorównuje zawartość merytoryczna. Po drugie, życzyłbym, aby dalej była utrzymywana równowaga w prezentowaniu bardzo rozmaitych stanowisk. Udaje się bowiem Fundacji oraz Magazynowi zachowywać dobrze pojęty pluralizm, nieosuwający się w żaden symetryzm. Pluralizm, który polega na tym, że wszelkie dobre dla Polski i rozsądne stanowiska mają zawsze tutaj miejsce dla swojej prezentacji. Wreszcie tym, co najcenniejsze w działalności Fundacji i odnajduje miejsce na łamach Magazynu, jest nowoczesny patriotyzm, który Państwo budują. To patriotyzm pracy, który nie zapomina o miejscu, z którego wychodzimy,  oraz cały czas pamięta, dokąd chcemy  dojść. I to jest szczególnie  ważne w tej dzisiejszej, tak potwornie porozrywanej i wieloma momentami silnie spolaryzowanej rzeczywistości polskiej. Życzę Państwu utrzymywania tego kierunku, tak ważnego dla Polski i jej wszystkich obywateli.

Postanowiłem przytoczyć tak miłe słowa, bo w dzisiejszych czasach nieczęsto słyszy się niewymuszone pochwały. Mam nadzieję, że zdołamy dorównać im czynami.

A Państwu, którzy czytają ten blog, życzę mądrych i refleksyjnych Świąt w gronie najbliższych!

Źródło: Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska", Natemat.pl

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.