FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
fot. Teraz Polska
fot. Teraz Polska

Teraz polska turystyka! W poszukiwaniu talentów dla rynku turystycznego w Polsce

18 listopada 2021

17 listopada w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie odbyło się spotkanie prezesa POT Rafała Szlachty oraz prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Krzysztofa Przybyła, podczas którego podpisano porozumienie o współpracy. Nowe czasy stawiają nowe wyzwania przed rynkiem turystycznym w Polsce, którym mogą sprostać nowoczesne kadry. W tym celu zostanie powołany konkurs prac magisterskich „Teraz Polska Turystyka”, aby we współpracy ze środowiskiem naukowym wyłonić młode talenty i uzyskać prace badawcze o potencjale wdrożeniowym.

W spotkaniu wzięli udział również: dyrektor Konkursu „Teraz Polska” Michał Lipiński oraz wiceprezes POT Marcin Różycki i zastępca dyrektora marketingu POT Artur Pielaszek.

- Rynek turystyczny w naszym kraju wymaga obecnie wzmocnień kadrowych. Podpisane porozumienie w znacznym stopniu przyczyni się do wykreowania nowego zaplecza dla turystyki. Głęboko wierzę w wysoki poziom merytoryczny prac młodych ludzi z zakresu rozwoju i promocji turystyki krajowej oraz przyjazdowej do Polski. Chcemy z dumą powiedzieć, zgodnie z hasłem przewodnim konkursu, Teraz Polska Turystyka! - przyznał prezes POT Rafał Szlachta.

Intencją stron jest skuteczne współdziałanie na szczeblu ogólnopolskim w celu kreowania wybitnych talentów odpowiadających oczekiwaniom rynku turystycznego we współpracy ze środowiskiem naukowym. Porozumienie to wstęp do wspólnych, długofalowych działań mających przyczynić się do podniesienia jakości kadr w branży turystycznej i poziomu obsługi turystów.

Strony zadeklarowały współpracę przy organizacji konkursu prac magisterskich „Teraz Polska Turystyka”, którego efektem będzie wyłonienie najlepszych prac badawczych z zakresu rozwoju i promocji turystyki krajowej oraz turystyki przyjazdowej do Polski.

- Chętnie podejmujemy współpracę w tym zakresie, gdyż dysponujemy doświadczeniem zebranym podczas organizacji jedenastu edycji konkursu prac magisterskich „Teraz Polska Promocja i Rozwój”. Promocja polskiej turystyki jest jedną z metod wspierania konkurencyjności kraju. Niewątpliwie jest to dziedzina, która ulega dynamicznym przemianom w ostatnim czasie, a zatem potrzeba jest systematycznych badań i analiz. Duże znaczenie ma również świeże i kompetentne spojrzenie młodych, dobrze wykształconych ludzi pełnych zapału do kontynuowania obranej tematyki – czy to na niwie teoretycznej, czy też praktycznej. – podkreślił prezes Fundacji  Krzysztof Przybył.

 

 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.