FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Canva
Fot. Canva

Trybunał Konstytucyjny zamyka drzwi przed polskimi firmami

28 sierpnia 2023

Krzysztof Przybył: W cieniu kampanii wyborczej Trybunał Konstytucyjny podjął decyzję, która może nieść ze sobą katastrofalne skutki dla polskiej gospodarki. Powstaje także pytanie o jej zasadność na tle regulacji wspólnotowych. Otóż sędziowie orzekli, że osoby prawne nie mogą skarżyć do Trybunału przepisów, które ich zdaniem są niekonstytucyjne. To próba zmiany o sto osiemdziesiąt stopni dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie.

Nie jest tak, że interpretacja przepisów przez Trybunał Konstytucyjny musi być taka sama aż po wsze czasy. Niekiedy ich zmiana jest wręcz pożądana: dość przypomnieć, że dopiero bodaj za trzecim podejściem TK uznał za niekonstytucyjny bankowy tytuł egzekucyjny, czyli jaskrawe wręcz naruszenie praw konsumenta. Ale w tym wypadku mamy do czynienia z czymś dokładnie odwrotnym, mianowicie z odebraniem możliwości kwestionowania wadliwego prawa przez podmioty, których owo prawo dotyczy.

Co to oznacza w praktyce? Ano to, że skargi konstytucyjnej nie będzie mogła złożyć nie tylko spółka. Nie będzie jej mogło złożyć na przykład stowarzyszenie czy fundacja, żadna z organizacji pozarządowych. Zaś – co pokazuje praktyka – tego rodzaju podmioty są niezwykle aktywne w walce o prawa obywatelskie i w upominaniu się, by swoboda działalności gospodarczej nie pozostała li tylko konstytucyjną deklaracją. Czy chodzi o to, by w rękach polityków i urzędników pozostawić władzę do decydowania o tym, co może być konstytucyjne, a co nie?

Miejmy nadzieję, że nad tym orzeczeniem nie zapadnie cisza. Liczę na aktywność Rzecznika Praw Obywatelskich, który pokazał, że umie energicznie dopominać się o realizowanie praw obywateli. Liczę na aktywność organizacji pozarządowych, którym znacznie ograniczono możliwość efektywnego działania. Również środowisko przedsiębiorców powinno zdecydowanie zareagować. Orzeczenie zapadło zaledwie jednym głosem – ale ten głos może mieć, niestety, historyczne znaczenie.

Trybunał Konstytucyjny w ostatnich latach kilkakrotnie podkreślał wyższość prawa krajowego nad unijnym, podpierając się przy tym różnorakimi zapisami w naszej ustawie zasadniczej, rozprawiając o suwerenności i niezawisłości. Jak widać, nie przeszkodziło mu to w uznaniu, że działające legalnie w Polsce podmioty nie mogą skutecznie upominać się o swoje prawa. A przy okazji o prawa tych, którzy sami są zbyt słabi, by toczyć nierówną walkę z aparatem państwa. Trybunał nie chce więc, by unijne organy patrzyły na ręce polskim decydentom, ale jednocześnie swoją decyzją wymusza na polskich podmiotach, by o swoje walczyły nie w kraju, a w TSUE. Dziwna ta suwerenność – i bardzo pokrętna…

Źródło: blog Krzysztofa Przybyła, prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego na portalu Salon24.pl

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.