FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Canva
Fot. Canva

Trzy filary polityki wobec pracowników spoza unijnego rynku

11 września 2023

Krzysztof Przybył: Temat otwarcia polskiego rynku dla zagranicznych pracowników zaczyna przypominać temat wynagrodzeń dla urzędników. Kwestia wymaga pilnego, racjonalnego uregulowania, ale jest zbyt polityczna, aby nie stała się orężem w nieustającej kampanii wyborczej, która od wielu lat toczy się w Polsce. Z jednej strony w sierpniu odnotowano najniższe w dziejach Trzeciej RP bezrobocie, z drugiej główne siły polityczne jako ognia unikają stwierdzenia oczywistości – bez solidnego zastrzyku pracowników, także spoza Europy, problemy naszej gospodarki będą się pogłębiać.

Brak rąk do pracy - problem, który narasta

Tematem kampanijnym stały się za to domniemane nieprawidłowości w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, właśnie z wizami dla pracowników z Azji i Afryki w tle. Wcześniej mieliśmy oprotestowany przez opozycję projekt rozporządzenia w sprawie ułatwień wizowych dla pracowników spoza Europy, ostatecznie wrzucony do kosza przez rząd. Straszenie migrantami też zebrało swoje żniwo, o czym rządząca większość przekonała się już wówczas, gdy musiała tłumaczyć obecność tysięcy azjatyckich pracowników w Płocku.

Bezrobocie mamy zatem najniższe w historii, rynek jest bez wątpienia rynkiem pracownika. Z drugiej strony wskaźnik PMI nadal szoruje po dnie, a kluczowe branże alarmują, że brakuje już nie tylko pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, lecz i osób wykonujących najprostsze prace. Po odpływie pierwszej fali pracowników z Ukrainy, przede wszystkim mężczyzn, po rosyjskiej napaści na naszego sąsiada, mamy kolejną falę odejść. Tysiące pracowników z Ukrainy wracają do siebie bądź jadą pracować do innych państw Unii Europejskiej. Tak jak zima zawsze zaskakuje drogowców, tak sytuacja na rynku pracy niezmiennie zaskakuje polski rząd.

Trzy elementy polityki wobec zagranicznych pracowników

Nie ma żadnej alternatywy dla ściągania do pracy osób z innych kontynentów. Do tego potrzebne są jednak trzy kluczowe elementy. Pierwszy to ponadpartyjna zgoda na to, iż w trosce o rynek pracy nie gramy politycznie tematyką zagranicznych pracowników. Nie stawiamy znaku równości między nimi a nielegalnymi imigrantami z jednej strony, z drugiej hamujemy z populistycznym straszeniem „obcymi kulturami”. Drugi element – to opracowanie długofalowej strategii wobec pracowników z zagranicy. Tych, którzy przyjeżdżają na krótkie kontrakty i tych, którzy mogą osiąść w Polsce na dłużej, może nawet na stałe. Polska nie ma i nie miała żadnej polityki migracyjnej, o czym eksperci mówili jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie.

Równolegle ze spełnieniem tych dwóch warunków należy pracować nad trzecim elementem, czyli przepisami prawnymi, które urealnią procedury wizowe, pomogą polskim firmom a zarazem maksymalnie utrudnią nadużycia. Takie przepisy muszą powstać w dialogu z przedsiębiorcami, muszą uwzględniać ich potrzeby i uwagi. Na razie dialog w sprawie otwarcia rynku pracy wygląda, mówiąc oględnie, mało dynamicznie.

Wracając do przytoczonego przykładu Płocka i robotników z Azji, którzy pracują na rzecz konsorcjum budującego inwestycję Orlenu. Tysiące pracowników z innego kraju, innego kręgu kulturowego, innego niż chrześcijańskie wyznania. I jakoś potrafią funkcjonować w polskim mieście – bez konfliktów i bez dantejskich scen, które wieszczyła skrajna prawica. Może warto się przyjrzeć płockiemu eksperymentowi i na tej bazie pokusić się o racjonalne rozwiązania?

Źródło: blog Krzysztofa Przybyła, prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego na portalu Salon24.pl

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.