FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Teraz Polska
Fot. Teraz Polska

Wręczenie statuetek „Promotor Polski” i „Teraz Polska” na Podkarpaciu

24 czerwca 2021

23 czerwca br. przy okazji Kongresu Business Without Limits w Jasionce koło Rzeszowa odbyła się Jubileuszowa Gala 5-lecia obiektu G2A Arena. Podczas wydarzenia nastąpiło wręczenie statuetek „Promotor Polski” dla zasłużonych działaczy na Podkarpaciu i statuetki „Teraz Polska” dla firmy z Mielca, nagrodzonej w 31. edycji Konkursu na najlepsze polskie produkty i usługi.

KONKURS „TERAZ POLSKA”

Konkurs „Teraz Polska” od ponad 30 lat wyłania i nagradza najlepsze polskie produkty i usługi, a od 2007 roku również przedsięwzięcia innowacyjne. Według corocznych badań konsumenckich, Godło „Teraz Polska” należy do najefektywniejszych znaków promocyjnych. Od ponad 30 lat pomaga Polakom w podejmowaniu decyzji zakupowych. Ponad 70% respondentów uważa, że produkty i usługi oznaczone symbolem „Teraz Polska” charakteryzują się wysoką jakością, są nowoczesne oraz posiadają atut krajowego pochodzenia.

W gronie laureatów 31. edycji Konkursu „Teraz Polska” znalazła się spółka Euro-Eko z Mielca. Firma została nagrodzona Godłem „Teraz Polska” w kategorii produkt za paliwo alternatywne RDF. Euro-Eko powstała w 2003 roku jako jedna z pierwszych wytwórni paliw alternatywnych w Polsce. Paliwo alternatywne RDF jest wytwarzane w trzech zakładach w południowo-wschodniej Polsce, wyposażonych w zawansowane technologicznie instalacje do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne. Wysokokaloryczne paliwo RDF stanowi coraz większą substytucję węgla przy produkcji klinkieru w przemyśle cementowym. Spółka wykorzystuje odpady przemysłowe i komunalne nienadające się do recyklingu, redukując tym samym ilość odpadów trafiających na składowisko, co pozwala w sposób racjonalny gospodarować nieodnawialnymi źródłami energii i jednocześnie przyczynia się do znacznego obniżenia emisji CO2.

WYRÓŻNIENIE „PROMOTOR POLSKI”

Wizerunek Polski budują nie tylko produkty, usługi i innowacje, ale także – a może przede wszystkim - ludzie. Dlatego też, od 2017 roku Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego nagradza Polaków, którzy poprzez swoje dokonania i zaangażowanie przyczyniają się do budowania i promowania naszej marki narodowej. Wyróżnienie „Promotor Polski” przyznawane jest osobom, które swoją działalnością i osiągnięciami na polu naukowym, kulturalnym lub biznesowym osiągają lokalne sukcesy i rozwijają rodzimą przedsiębiorczość.

W 2021 roku za swoją dotychczasową działalność w regionie Podkarpacia tytułem „Promotor Polski” zostali nagrodzeni:

Władysław Ortyl - inżynier, samorządowiec, senator VI, VII i VIII kadencji, od 2013 marszałek województwa podkarpackiego (kategoria samorząd),

Wiesław Banach - historyk sztuki, dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku (kategoria kultura),

prof. Tadeusz Markowski - inżynier i konstruktor, profesor nauk technicznych, rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w kadencjach 1999–2002, 2002–2005 i 2016–2020 (kategoria nauka).

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.