FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Teraz Polska
Fot. Teraz Polska

Wręczenie wyróżnień specjalnych „Teraz Polska” na Święcie Kupca

12 grudnia 2022

W niedzielę 11 grudnia 2022 roku w Krakowie odbyły się coroczne obchody Święta Kupca zorganizowane przez Krakowską Kongregację Kupiecką. Podczas uroczystości w Urzędzie Miasta Krakowa Zarząd Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego wręczył dwa wyróżnienia specjalne „Teraz Polska”.

Pierwsze wyróżnienie specjalne Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” za kultywowanie dziedzictwa narodowego otrzymał ks. infułat dr Dariusz Raś Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Laureat sprawuje swoją funkcję od listopada 2011 roku. W tym czasie w kościele została przeprowadzona m.in. renowacja ołtarza Wita Stwosza, jednego z najważniejszych zabytków w Polsce. Konserwacji poddane zostały elementy konstrukcyjne, wszystkie rzeźby i zdobienia snycerskie. Odsłonięto ich pierwotną kolorystykę, oczyszczając wszystkie elementy z zabrudzeń, przemalowań, retuszy i uzupełnień, które narastały w ciągu ponad 500 lat. Archiprezbiter Bazyliki Mariackiej podjął się także dzieła przebudowy i gruntownej konserwacji organów bazyliki.

- Drugie z wyróżnień specjalnych trafi do instytucji, która ma wielkie zasługi zarówno dla miasta Krakowa, ale także dla Fundacji „Teraz Polska”, bowiem jest jednym z jej fundatorów. Od wielu lat wspiera działania Fundacji , służy cennymi radami oraz udziela nieocenionego wsparcia przy niełatwym wyborze Laureatów Konkursu „Teraz Polska” – powiedział podczas uroczystości Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. W podziękowaniu za wieloletnią współpracę wyróżnienie specjalne „Teraz Polska” za kultywowanie tradycji kupieckiej oraz integrację środowisk gospodarczych w działaniach na rzecz dobra publicznego otrzymała Krakowska Kongregacja Kupiecka. Nagrodę odebrał Wiesław Jopek, Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.