FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
fot. Pixabay
fot. Pixabay

Wspieranie innowacyjności zamiast finansowania instytutów przeszłości

5 stycznia 2024

Krzysztof Przybył: W ciągu ostatnich ośmiu lat powołano wiele instytutów. Nowy rząd zapowiedział ich przegląd pod kątem celowości funkcjonowania, szczególnie w zestawieniu z kosztami, które generują. W przypadku ich likwidacji powstanie oszczędność dziesiątków milionów złotych, które można przeznaczyć na projekty z obszarów kluczowych dla polskiej gospodarki, czyli na wspieranie innowacyjności i konkurencyjności.

Tradycja? Nie kosztem wspierania innowacyjności

Na początek usprawiedliwię się przed Czytelnikami, którzy chcieliby mnie oskarżyć o niedocenianie spraw związanych z tradycją i upamiętnianiem polskiej historii. Te sprawy są bardzo ważne i nie zasługują na bagatelizowanie ale i na wyolbrzymianie. Wspierając – jako Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego – polskie marki, zwracamy uwagę również na ogromną wartość tradycji. Także historycznej. Polska przedsiębiorczość ma wspaniałe korzenie, ma się do czego odwoływać. Patriotyzm gospodarczy przejawia się w świadomych decyzjach konsumentów, wybierających rodzime towary i usługi. Dziś to po prostu wybór rozsądku, kiedyś – to wspieranie narodowego bytu.

Ilość nie zawsze przekłada się na jakość, a liczba mnożonych bez umiaru państwowych agend odpowiedzialnych za politykę historyczną nie przełożyła się wcale na wzmocnienie Marki Polska na świecie. Nie zapominając o tym, że tradycja historyczna ma duże znaczenie przy budowie i wspieraniu poszczególnych marek, nie możemy usuwać w cień tego, co jest najważniejsze, czyli czynników takich, jak innowacyjność i konkurencyjność.

Doskonalić model współpracy nauki i biznesu

Pierwszym i kluczowym krokiem powinien być klarowny i możliwy do realizacji plan wspierania polskich innowacyjnych projektów. Nie trzeba zaczynać od zera: warto zdyskontować to, co z powodzeniem udało się zrobić poprzednikom. Jeśli chodzi o potrzeby w tym obszarze, to oprócz dostępu do wsparcia finansowego przez małe i mikroprzedsiębiorstwa bardzo ważne jest doskonalenie modelu współpracy w trójkącie: uczelnie – innowatorzy – duży biznes. Przez lata współpraca świata nauki ze światem przedsiębiorczości w Polsce kulała. Uczelnie oczekiwały, że firmy będą łożyć pieniądze bez stawiania warunków, natomiast część biznesu sądziła, że dając pieniądze, zbuduje układ zleceniodawca-klient. Na szczęście z biegiem czasu przyszło zrozumienie wzajemnych korzyści i wzajemnej wrażliwości. Tym niemniej na tym polu jest jeszcze dużo do zrobienia. Rolą państwa jest promowanie modelu dobrej współpracy i zachęcanie do niego. To cel, na który warto przeznaczyć pieniądze, bowiem to dobra inwestycja, która w dłuższym okresie może zaowocować wzrostem konkurencyjności polskiej gospodarki.

Jak skutecznie zachęcać do podejmowania wyzwań?

Wspieranie innowacyjności to hasło powtarzane przez wszystkich polityków, ale niestety rzadko wypełniane konkretną treścią. Dodam więc, że oprócz dostępu do specjalnych środków finansowych i specjalnych programów, niezbędne jest rozwinięcie działań edukacyjnych, kierowanych do tych, którzy nie wierzą we własne siły albo boją się ryzyka - do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, do firm rodzinnych. Wśród setek laureatów Godła „Teraz Polska” mamy wiele firm, które z sukcesem zaryzykowały wejście w nowe technologie oraz na nowe rynki zagraniczne, nie tylko unijne, chociaż na początku działalności zaczynały od rynku lokalnego. Nie wątpię, że chętnie podzielą się receptą na sukces. Myślę, że warto wspierać sprawdzone programy, które zajmują się zachęcaniem polskich przedsiębiorców do podjęcia ambitnych wyzwań, wykorzystując przy tym ogromne i cenne doświadczenia firm, które mają się czym pochwalić.

Trzeba patrzeć poza horyzont bieżącej polityki. I tworzyć nie instytucje służące aktualnej władzy, lecz innowacyjne projekty, które będą przynosić dobre efekty przez lata.

Źródło Salon24.pl, blog Krzysztofa Przybyła, prezesa Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.