FUNDACJA TERAZ POLSKA

Wybitni Polacy nagrodzeni w Chicago

Fot. Gienek Jarząbek
środa, 08 maja 2019

 

6 maja w Chicago, w Muzeum Polskim w Ameryce już po raz dziewiąty wręczyliśmy nagrody w Konkursie „Wybitny Polak”. W tym roku statuetki odebrali: Hubert Cioromski (w kategorii Biznes), Mark Dobrzycki (w kategorii Osobowość), Czesława Kolak (w kategorii Kultura) oraz Mirosław Niedziński (w kategorii Nauka). Wyróżnienie specjalne w kategorii Kultura otrzymał Zdzisław Dorula, a tytułem Przyjaciela Polonii zostali uhonorowani Jesse White, sekretarz stanu Illinois, oraz Maria Pappas, skarbnik hrabstwa Cook. Wręczeń dokonali: Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, oraz członkowie Kapituły Konkursu: Małgorzata Tys i Norbert Barszczewski.

Konkurs „Wybitny Polak” to projekt Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, którego głównym celem jest wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków, pokazanie ich dokonań oraz wyróżnienie i promocja osób, które odniosły sukces w kraju i za granicą. Konkurs „Wybitny Polak” odbywa poza granicami Polski (edycje regionalne) oraz w kraju (edycja światowa).

Fot. Gienek JarząbekMuzeum Polskie w Ameryce zostało założone w Chicago w 1935 r. jako Muzeum i Archiwa Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce. Mieści się w samym sercu pierwszej polskiej dzielnicy w Chicago. Celem działania placówki jest szerzenie wiedzy o polskiej historii, kulturze i sztuce oraz gromadzenie najcenniejszych elementów polskiego dorobku kulturalnego, dokumentów oraz pamiątek. Jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w muzeum jest sala Ignacego Paderewskiego, która została założona w 1941 r. dzięki donacji jego siostry Antoniny Paderewskiej-Wilkońskiej.

 

 

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.