FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. KAKA.media
Fot. KAKA.media

Wystartowała II edycja Konkursu „Młody Promotor Polski”

6 lutego 2024

Konkurs skierowany jest do młodych Polaków, którzy swoją działalnością i osiągnięciami na polu naukowym, kulturalnym oraz sportowym przyczyniają się do umacniania pozytywnego wizerunku naszego kraju i popularyzowania wiedzy o Polsce poza jej granicami.

Konkurs jest przeprowadzany już po raz drugi pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP. Partnerem projektu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 8 marca 2024 r.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby:

  • w wieku od 16 do 30 lat,
  • posiadające polskie obywatelstwo,
  • posiadające osiągnięcia w jednej z kategorii konkursowych.

Kandydaci wskazywani są przez instytucje zgłaszające w trzech kategoriach:

  • działalność naukowa,
  • działalność kulturalna,
  • działalność sportowa.

 

Wykaz instytucji zgłaszających stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. 

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad jego przeprowadzenia znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Kapituła Konkursu wyłoni nominowanych w każdej z trzech kategorii. Następnie, spośród przedstawionych przez Kapitułę nominacji, Małżonka Prezydenta RP dokona wyboru Laureatów.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w II kwartale 2024 r. w Pałacu Prezydenckim podczas uroczystej gali finałowej z udziałem Pierwszej Damy. Zwycięzcy otrzymają z rąk Małżonki Prezydenta okolicznościowe statuetki.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz załącznik do formularza dla osoby pełnoletniej

Pobierz załącznik do formularza dla osoby niepełnoletniej

 

Źródło Prezydent.pl

 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.