FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska

Wywiad z Robertem Talarczykiem, dyrektorem Teatru Śląskiego

20 maja 2022

26 kwietnia 2022 podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” nagrodziła Roberta Talarczyka tytułem Promotor Polski w uznaniu dla jego zasług na rzecz promocji kultury polskiej i śląskiej w kraju i na świecie.

Mam wrażenie, że nadal niewystarczająca jest znajomość Śląska w Polsce. Śląsk ma swoją specyfikę, różną od pozostałych regionów kraju. Trudno jest objaśniać owe różnice i nie wchodzić w ryzykowne kwestię jak autonomia czy separatyzm – mówi Robert Talarczyk.  - Bardzo dziękuję za nagrodę Promotora Polski, bo jest ona dowodem, że to co robię od dwudziestu lat ma sens. Cieszę się, że moje wysiłki na rzecz promocji Śląska docierają do ludzi w Polsce, którzy chcą słuchać opowieści o Górnym Śląsku, aby go lepiej rozumieć – dodaje Talarczyk.


Wywiad przeprowadził Michał Lipiński 26 kwietnia 2022 r. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Zdjęcia dzięki uprzejmości ISB News.

Robert Talarczyk to reżyser, aktor, dramaturg, Ślązak. W latach 2005–2013 dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, od września 2013 roku dyrektor Teatru Śląskiego. Realizował spektakle na kilkunastu scenach w kraju i zagranicą. Jego twórczość była wielokrotnie doceniana zarówno lokalnie, jak i w skali ogólnopolskiej.

Czytaj więcej o wręczeniu tytułu Promotor Polski na Śląsku...

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.