FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Wywiad z prof. Tadeuszem Sławkiem, literaturoznawcą i poetą

Wywiad z prof. Tadeuszem Sławkiem, literaturoznawcą i poetą

31 maja 2022

6 kwietnia 2022 podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” nagrodziła prof. Tadeusza Sławka tytułem Promotor Polski w uznaniu dla prowadzonej działalności z zakresu badań nad współczesną literaturą polską, historią oraz teorią literatury.

Jerzy Ciurlok w posłowiu do swojego przekładu aforyzmów Franza Kafki na język śląski napisał, że uważa się za Ślązaka, bo śni mu się po śląsku. To zdanie trochę zagadkowe a jednocześnie bardzo piękne, bo pozwala zobaczyć jak głęboko wchodzą nasze tożsamości, często wykraczając poza sferę racjonalności, a z drugiej strony jest to nauka pokory „nie podszywaj się”, nie spiesz się z deklaracją do jakiej należysz nacji, bo to może się okazać zbyt pochopne. Kłaniam się Jerzemu Ciurlokowi, że wymyślił świetne kryterium tożsamościowe, które bardzo mi odpowiada - mówi prof. Sławek. 


Wywiad przeprowadził Michał Lipiński 26 kwietnia 2022 r. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Zdjęcia dzięki uprzejmości ISB News.

Prof. Tadeusz Sławek to poeta, tłumacz, eseista, literaturoznawca, profesor nauk humanistycznych, samorządowiec. Od 1971 roku związany z Uniwersytetem Śląskim. W latach 1996-2002 był jego Rektorem. Zajmuje się historią literatury angielskiej i amerykańskiej, literaturą porównawczą, zagadnieniami życia publicznego.

Czytaj więcej o wręczeniu tytułu Promotor Polski na Śląsku...

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.