FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Znamy 25 liderów Polski na przyszłe 25 lat!

Znamy 25 liderów Polski na przyszłe 25 lat!

8 czerwca 2014

Magazyn „Teraz Polska” przeprowadził cykl debat pod wspólnym tytułem „25/25. Młodzi liderzy na start”. Zaproszeni eksperci wytypowali 25 młodych liderów, którzy mają największą szansę uzyskać wpływ na kierunek rozwoju Polski w następnym ćwierćwieczu i pociągnąć za sobą swoje pokolenia. W gronie tym znaleźli się m.in. Adam Bodnar, Rafał Brzoska, Joanna Erbel, Leszek Jażdżewski, Olga Kozierowska, Dorota Masłowska, Artur Kurasiński, Michał Sadowski czy Sławomir Sierakowski.

 

W roku rocznic, w tym tej najważniejszej - 25-lecia wolnej Polski, wśród wielu bilansów i podsumowań, brakuje głosu - co dalej z tą Polską? Czy są wśród młodszego pokolenia, liderzy, którzy niebawem, po zejściu ze sceny architektów dzisiejszej Polski, będą w stanie, nie tylko nie zaprzepaścić tego dziedzictwa, ale przede wszystkim nadać nową jakość i dynamikę w rozwoju Polski?
- Wyszliśmy poza trwające podsumowania i oceny ostatniego ćwierćwiecza. Spojrzeliśmy w przyszłość, by dowiedzieć się czy dzisiaj w gronie 30-40 latków istnieją liderzy, którzy mają wizję przyszłości Polski oraz determinację i charyzmę by dynamizować rozwój naszego kraju? Szukaliśmy ludzi zaangażowanych, kreatywnych, samodzielnie myślących, którzy w swojej działalności (społecznej, biznesowej, artystycznej, politycznej, itp.) osiągnęli sukces i są w stanie pociągnąć za sobą przedstawicieli swojego pokolenia. Tych, którzy mają „gen przywództwa" i chcą dzielić się z innymi swoim sukcesem, a dodatkowo swoją działalnością wywołują dyskusje na ważne społecznie tematy, przyczyniając się do zmiany postaw, zachowań, światopoglądu społeczeństwa – mówi Adam Mikołajczyk, pomysłodawca projektu, Redaktor Prowadzący Magazynu „Teraz Polska:”

Na podstawie wytypowanych nazwisk przez uczestników debat, eksperci skupieni wokół Konkursu Teraz Polska, pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera (Prezes PAN) dokonali wyboru.
Oto pełna lista 25 liderów na przyszłe 25 lat Polski (w kolejności alfabetycznej): Adam Bodnar, Janusz Bujnicki, Rafał Brzoska, Joanna Erbel, Agata Etmanowicz, Katarzyna Gierczak Grupińska, Łukasz Hardt, Leszek Jażdżewski, Olga Kozierowska, Sebastian Kulczyk, Artur Kurasiński, Wojciech Kuśpik, Dorota Masłowska, Łukasz Misiukanis, Grzegorz Piątek, Patrycja Piekutowska, Wojciech Przybylski, Michał Sadowski, Tomasz Sadzyński, Maria Seweryn, Kamila Sidor, Agnieszka Skala, Paweł Sroczyński, Sławomir Sierakowski, Darek Żuk.

- Kolejne 25 lat powinno być nakierowane na poprawianie jakości życia. Nie oczekujmy jednego spektakularnego sukcesu, ale raczej wielu mikrosukcesów - ważnych dla naszego społeczeństwa. Idealnym typem liderstwa będzie zatem liderstwo miękkie, charakteryzujące osoby, które dają przestrzeń innym osobom, by te mogły się rozwijać i nauczyły się funkcjonować w sposób partnerski – mówi Joanna Erbel, socjolożka miasta, aktywistka, jedna z 25 młodych liderów na kolejne 25 lat.

Szczegółowe informacje nt. liderów na stronie www.terazpolska.pl. Kolejnym etapem projektu „25/25. Młodzi liderzy na start” będzie lipcowe spotkanie wszystkich wyróżnionych w celu wypracowania manifestu liderów przyszłości oraz stworzenie systemu popularyzacji prezentowanych przez nich idei. Założeniem projektu jest aby lista 25 nazwisk nie była listą stałą i zamkniętą. W zależności od działalności i dokonań liderów będzie ona sukcesywnie aktualizowana.

ZOBACZ LISTĘ 25 LIDERÓW

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.