FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Laureaci konkursu „Pracodawca Jutra”, fot. PARP
Laureaci konkursu „Pracodawca Jutra”, fot. PARP

Znamy Pracodawców Jutra 2023. Wśród zwycięzców - Laureaci Godła „Teraz Polska”

13 grudnia 2023

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła VII edycję konkursu „Pracodawca Jutra”, mającego na celu wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. 12 grudnia br. w Warszawie odbyła się gala finałowa, podczas której ogłoszono wyniki konkursu i wręczono nagrody laureatom. Wśród zwycięzców konkursu są Laureaci Godła „Teraz Polska”, firmy: Fakro, AMO Adam Milner Hotel Marysin Dwór w Katowicach oraz Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego  jest Partnerem tegorocznej edycji konkursu.

 

Konkurs „Pracodawca Jutra” Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości umożliwia wymianę dobrych praktyk w zakresie zarządzania ludźmi w organizacjach oraz tworzenia przyjaznego środowiska pracy, kształtowanego technologią, innowacjami oraz potrzebami zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest pobudzać świadomość środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji i usług edukacyjnych, a także umożliwiać nabycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

Największą wartością gospodarki i wartością firm jest człowiek. To zawsze człowiek powinien być w centrum, ponieważ hala, maszyny, rozpoznawalny brand, bez ludzi nie są nic warte. – powiedział na rozpoczęciu gali prezes PARP Mikołaj Różycki.

- Od kilku lat mamy sytuację, w której bezrobocie przestaje być problemem dla gospodarki, ale pozostaje nadal problemem społecznym. Część zawodów i branż jest dotknięta geriatyzacją, gdyż coraz więcej pracujących jest wieku przedemerytalnym i emerytalnym. Z kolei młodzi nie wiedzą jakie kariery wybierać. Chcą zdobyć wykształcenie gwarantujące im dobrą pracę, przy czym do potencjalnych pracodawców manifestują mocno brak zaufania. „Pracodawca Jutra” powinien zdawać sobie z tego sprawę – powiedział Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.  Dlatego Fundacja przyłączyła się do prac przy konkursie „Pracodawca Jutra”, gdyż ważne jest promowanie firm, które realizują modelowe projekty na styku biznesu i edukacji.

Tegoroczna edycja konkursu obejmowała dwie główne kategorie: „Ambasador Edukacji” oraz „Rozwój Pracownika”.  W ramach każdej z nich wyróżniono inicjatywy w segmencie mikro i mały przedsiębiorca, a także w segmencie średni i duży przedsiębiorca.

Nagrodę w kategorii „Ambasador Edukacji” w segmencie mikro i mały przedsiębiorca otrzymała firma Revas Sp. z o.o. za inicjatywę edukacyjną „Mistrzostwa Biznes i Zarządzanie – konkurs zarządzania wirtualną firmą dla szkół ponadpodstawowych”. Natomiast nagrodę w segmencie średni i duży przedsiębiorca za inicjatywę edukacyjną „Rozwój szkolnictwa zawodowego w rejonie powiatu pleszewskiego” otrzymała firma FAMOT Pleszew Sp. z o.o., która jest największym producentem obrabiarek sterowanych numerycznie w Europie Środkowej. Celem wyróżnionego projektu jest popularyzacja deficytowych zawodów tj. technik mechatronik, technik mechanik oraz operator obrabiarek skrawających.

Nagrodę w kategorii „Rozwój Pracownika” w segmencie mikro i mały przedsiębiorca za inicjatywę edukacyjną „Flexi.pl – portal pracy i aktywności dla osób 50+” otrzymała Flexi.pl.

Przedstawiciele FAKRO odbierają nagrodę Pracodawcy Jutra 2023,  fot. PARP

Nagrodę w tej kategorii w segmencie średni i duży przedsiębiorca otrzymał laureat Godła „Teraz Polska” -  firma FAKRO, w uznaniu dla inicjatywy edukacyjnej „W FAKRO rozwijamy talenty” mającej na celu wspieranie rozwoju zawodowego pracowników.

Rozwój pracownika jest fundamentalną wartością w naszej firmie. Wiemy, że pracownicy chcą pracować w firmach, które są otwarte i chcą pomagać w uzyskaniu wyższych kwalifikacji. Wiemy też, że pracownicy, którzy się szkolą, wydajniej pracują, dlatego staramy się pomagać im, jak tylko możemy – podkreślił Paweł Muszyński, dyrektor regionalny FAKRO.

W ramach konkursu „Pracodawca Jutra” przyznano również 16 nagród i 12 wyróżnień od Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Wśród nagrodzonych są Laureaci Godła „Teraz Polska”:

Zabrzańskie Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za „Kampanię edukacyjną mającą na celu zachęcanie do picia wody z kranu, promowanie rozsądnego gospodarowania wodą oraz korzystanie z toalety, zgodnie z jej przeznaczeniem”(nagroda Rady ds. gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji) oraz firma AMO Adam Milner Hotel Marysin Dwór w Katowicach za inicjatywę „Hotel Marysin Dwór kuźnią przyszłych gwiazd gastronomii i hotelarstwa” (nagroda Rady ds. turystyki).  Rada ds. budownictwa przyznała wyróżnienie firmie FAKRO za inicjatywę „W FAKRO rozwijamy talenty”.

Pełna lista nagród i wyróżnień w Konkursie Pracodawca Jutra" jest dostępna pod linkiem

Źródło PARP

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.