FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Laureaci Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską "Teraz Polska Turystyka"
Laureaci Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską "Teraz Polska Turystyka"

Znamy laureatów II edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską „Teraz Polska Turystyka”

12 grudnia 2023

 

12 grudnia, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i nagród laureatom drugiej edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską „Teraz Polska Turystyka”. Organizatorem Konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, przy wsparciu i pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Tegoroczny konkurs dotyczył prac magisterskich z zakresu rozwoju oraz zarządzania i marketingu w dziedzinie turystyki krajowej oraz zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski.

Krzysztof Przybył, Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego

Krzysztof Przybył, Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" fot. POT

- Promocja polskiej turystyki jest jednym ze sposobów wspierania konkurencyjności kraju - podkreślił prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, Krzysztof Przybył. Niewątpliwie jest to dziedzina, która ulega dynamicznym przemianom w ostatnim czasie, a zatem wymaga kompetentnych kadr, a także systematycznych badań i analiz. Dzięki Konkursowi chcemy wspierać i promować utalentowane osoby, których poziom wiedzy o turystyce jest ponadprzeciętny i które wybrały turystykę jako ścieżkę swojej edukacji i kariery zawodowej.

Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, fot. POT

- Tegoroczna edycja przyniosła wiele interesujących prac magisterskich, prezentujących świeże spojrzenie na turystykę oraz dotykających kluczowych kwestii dla tej gałęzi gospodarki, jej rozwoju i przyszłości. Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza laureatom. Wierzę, że dysponując wsparciem środowiska akademickiego i cennymi wzorcami mają szansę stać się filarami branży turystycznej oraz stanowić o jej sile – stwierdził prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Rafał Szmytke.

Jednym z głównych kryteriów dopuszczenia pracy do udziału w konkursie była ocena bardzo dobra uzyskana na etapie jej obrony, dlatego prace Kapituły ogniskowały się wokół wyboru najlepszych z najlepszych. Ostatecznie Kapituła Konkursu wyłoniła troje laureatów, przyznając I, II i III miejsce oraz siedem, wyróżniających się prac.

Stoją od lewej: Rafał Szmytke, prezes POT, Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, laureatka I nagrody, Marta Rybicka, Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Poskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska", fot. POT

Laureaci:
I miejsce – Marta Rybicka za pracę „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych. Projekt bazy wypadowej wraz z systemem stanowisk do obserwacji na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego” (Politechnika Gdańska, promotor dr inż. arch. Małgorzata Skrzypek-Łachińska, doc. PG) 

II miejsce – Małgorzata Tokarz za pracę „Turystyka kulinarna na obszarach wiejskich - analiza zachowań konsumentów” (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, promotor prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka) 
 
III miejsce - Natalia Oniszczuk za pracę „Charakterystyka i możliwości rozwoju szlaku pieszego Szklarska Poręba - Wałbrzych jako produktu turystycznego Dolnego Śląska” (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, promotor prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz) 

Wyróżnieni:
* Patrycja Alicja Lis za pracę „Aktywność turystyczno-rekreacyjna kuracjuszy Uzdrowiska Wieniec-Zdrój podczas turnusów rehabilitacyjnych” (Uniwersytet Łódzki),
* Zuzanna Firlik za pracę „Atrakcyjność turystyczna obiektów pohutniczych na obszarze wybranych miast GZM” (Uniwersytet Śląski w Katowicach),
* Olivia Seklecka za pracę „Suwalski Park Krajobrazowy jako atrakcja geoturystyczna” (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
* Patrycja Kaniewska za pracę „Znaczenie eventu w promocji destynacji turystycznej na przykładzie Zlotu Morsów w Mielnie” (Politechnika Koszalińska), 
* Patalas (Stachura) Katarzyna za pracę „Wizerunek marki miejsca na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego” (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), 
* Karolina Wiewiórska za pracę „Geoturystyka a metafizyczne i litoterapialne zastosowanie wybranych skał i minerałów” (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie),
* Patryk Gębica za pracę „Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Krakowie – ocena procesu ubiegania się i potencjał na przeprowadzenie imprezy w przyszłości” (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

Kolejna edycja konkursu już w przyszłym roku, osoby zainteresowane udziałem w niej zachęcamy do śledzenia strony Polskiej Organizacji Turystycznej.

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.