FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
Fot. Polska Organizacja Turystyczna
Fot. Polska Organizacja Turystyczna

Znamy laureatów konkursu „Teraz Polska Turystyka”

15 grudnia 2022

Konkurs Na Najlepszą Pracę Magisterską „Teraz Polska Turystyka” rozstrzygnięty! Jury Kapituły Konkursowej wybrało troje laureatów oraz zdecydowało o przyznaniu siedmiu wyróżnień. Organizatorami konkursu były Polska Organizacja Turystyczna oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego. Wsparcia udzieliło Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Celem przedsięwzięcia była promocja prac magisterskich z zakresu rozwoju, promocji, konkurencyjności, koncepcji marketingowych turystyki Polski, wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych środowisk akademickich z obszaru turystyki, promocja młodych talentów oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków.

- Polska branża turystyczna potrzebuje ludzi, którzy mają solidne podstawy teoretyczne do pracy w turystyce. Gratuluję wszystkim laureatom i wyróżnionym w konkursie wyboru ścieżki wymagającej chęci, pasji i zaangażowania – przyznał sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

W konkursie wzięli udział studenci i absolwenci studiów magisterskich, których prace dotyczyły turystyki krajowej lub przyjazdowej do Polski, zostały obronione nie wcześniej niż po 1 stycznia 2020 roku i ocenione co najmniej na stopień bardzo dobry. Analiza nadesłanych prac magisterskich trwała dwuetapowo poprzez półfinał weryfikujący zgłoszenia i prace. Jury Naukowe dwukrotnie spotykało się w celu dyskusji, wymiany poglądów, oceny metodologicznej, poprawności, oryginalności poruszanej w pracach tematyki. Ocenie podlegały także oryginalność, sposób analizy i argumentacji założonej tezy badawczej.

- Siłą naszej turystyki zawsze byli ludzie. Ostatnie dwa lata to odpływ kadr i olbrzymia fluktuacja w branży, co miało przełożenie na jakość świadczonych usług. Jestem podbudowany tematyką prac i obszarem zainteresowań uczestników, którzy poruszali kwestie takie jak infrastruktura, turystyka osób z niepełnosprawnościami czy budowanie produktu turystycznego na podstawie książek, filmów i gier. To pozwala patrzeć z dużą nadzieją na przyszłość polskiej turystyki – stwierdził prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke.

W wyniku prac kapituły ekspertów i Jury Naukowego dokonano oceny i wybrania najciekawszych prac. Wyłoniono troje laureatów z nagrodami za I, II i III miejsce na kwoty odpowiednio 5 tys. zł., 3 tys. zł i 2 tys. zł oraz 7 instytucjonalnych wyróżnień.

- Cieszymy się, że znów mogliśmy współpracować z Polską Organizacją Turystyczną. Turystyka jest jedną z głównych gałęzi promocji kraju. Mamy nadzieję, iż w kolejnych latach nasz konkurs będzie cieszył się jeszcze większą popularnością, a pełni pomysłów młodzi ludzie będą szukać sposobów na rozwój swój własny, ale i gospodarczy Polski – mówił prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Krzysztof Przybył.

Zgłaszane prace dotyczyły głównie turystyki krajowej, prezentującej walory czy diagnozowanie potencjału szlaków, parków narodowych i atrakcji regionalnych oraz turystyki rowerowej i kulturowej. Przedstawiano analizę zachowań, motywacji i preferencji turystów. Prace spełniały wymagania pod względem doboru źródeł informacji, terminologii, spójnego wnioskowania z zebranych danych wtórnych. Prace z obszaru turystyki przyjazdowej do Polski ujmowały analizę procesu kreowania marki na podstawie studium przypadków. Laureaci nagród trafnie założyli hipotezy, które znalazły odzwierciedlenie w treści logicznego ciągu konstrukcji prac. Wyjątkowość wyłonionych prac magisterskich do nagród opiera się poza wysoką notą punktową, przede wszystkich bardzo kompleksowym i spójnym przekazem studium przypadku. Propozycje rozwiązań dla krajowych i zagranicznych turystów w pełni przekonuje o praktycznej stronie wygranych prac. Ich wyniki mogą zostać użyte do komercjalizacji produktów turystycznych czy dalszego zgłębienia zagadnień naukowych.

Laureaci:

 • I miejsce - Aleksandra Werner za pracę "Turystyka osób z niepełnosprawnościami w kontekście udogodnień i ograniczeń dla Miasta Szczecin na wybranych przykładach" (Uniwersytet Szczeciński, promotor: prof. dr hab. Grażyna Rosa)
 • II miejsce - Natalia Czupryńska za pracę "Projekt szlaku filmowego z Wiedźminem po Południowej Polsce jako potencjalny produkt turystyczny" (SGGW, promotor: dr inż. Anna Sieczko)
 • III miejsce - Kamila Gromadzka za pracę "Analiza atrakcyjności turystycznej i ocena zaplecza hotelarsko-turystycznego Zamościa i okolic" (Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Marian Panasiewicz)
   


Zdobywczyni II miejsca Natalia Czupryńska, promotor nagrodzonej pracy dr inż. Anna Sieczko oraz Krzysztof Przybył, Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego

Wyróżnieni:

 • Natalia Krupka (UAM w Poznaniu) – dyplom Ministerstwa Sportu i Turystyki
 • Tomasz Święcicki (SGTiH Vistula) – dyplom Polskiej Organizacji Turystycznej
 • Weronika Czuchaj (UMCS w Lublinie) – dyplom Polskiej Organizacji Turystycznej
 • Patrycja Zacharewicz (PK w Koszalinie) – dyplom Ministerstwa Sportu i Turystyki
 • Martyna Biernacka  (UJ) –  dyplom Ministerstwa Sportu i Turystyki
 • Magdalena Krysicka (AWF Wrocław) – dyplom Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego
 • Anna Mazurek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) – dyplom Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego


- Gratulując dzisiejszym Laureatom, chciałbym przede wszystkim życzyć wielu sukcesów na dalszych etapach kariery. Życzę, aby wszystkie Wasze kolejne projekty były realizowane z taką dokładnością i pomysłowością jak Wasze prace, które dzisiaj będziemy nagradzać i wyróżniać - powiedział Michał Lipiński dyrektor Konkursu „Teraz Polska” i członek Jury Naukowego

W skład Jury Naukowego i Ekspertów Kapituły Konkursowej weszli:

 • prof. dr hab. zw. Borzyszkowski (WSB w Gdańsku)
 • dr Dominik Borek (DT MSiT)
 • dr Wojciech Fedyk  (AWF we Wrocławiu)
 • dr hab. Jacek Olszewski-Strzyżowski  (AWFiS w Gdańsku)
 • dr hab. Katarzyna Podhorodecka (UW)
 • dr Bartłomiej Walas  (WSTiE)
 • dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek  (SGH)
 • Michał Lipiński (Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego)
 • Magdalena Krucz (POT) – Przewodnicząca Kapituły Ekspertów Konkursu
 • Liliana Topolnicka-Waszczuk (POT)


Źródło: Polska Organizacja Turystyczna

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.