FUNDACJA TERAZ POLSKA

Chronić i edukować

poniedziałek, 29 czerwca 2020

Krzysztof Przybył

Pysznimy się nowoczesnością, wierzymy w postęp, a zabobony wciąż są żywe. Tylko może inne niż w czasach, z których (często niesłusznie) szydzimy. Zabobon antyszczepionkowy przestał cieszyć się popularnością w czasach pandemii, ale za to na popularności zyskuje zabobon związany z 5G. Jest on tym bardziej szkodliwy, że wiąże się z uszkodzeniami ważnej infrastruktury. Trzeba więc przeciwdziałać mu dwojako: edukując ludzi i chroniąc urządzenia.

W kilku krajach europejskich, w tym w Polsce, odnotowano próby niszczenia masztów komunikacyjnych. Trudno rozstrzygnąć, na ile są to działania ludzi poddanych dezinformacji, a na ile działania różnych sił zainteresowanych utrzymywaniem chaosu. W każdym razie uwidoczniło to znaczenie ochrony infrastruktury krytycznej i przeciwdziałaniu aktom wandalizmu.

Trudno odpowiedzieć na pytanie, jak nasze państwo jest przygotowane do takiego zadania. Na pewno zagrożenia nie można bagatelizować. W czasach, kiedy przysłowiowe wyłączenie wtyczki z kontaktu może sparaliżować życie wielu ludzi, zapewnienie bezpieczeństwa infrastrukturze krytycznej ma znaczenie priorytetowe. A ta infrastruktura to nie tylko elektrownie czy wodociągi; to również elementy systemu telekomunikacyjnego. Zaś poziom bezpieczeństwa w kraju wpływa w oczywisty sposób na gospodarkę i na poziom zainteresowania zagranicznych inwestorów.

Czytaj całość

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.