FUNDACJA TERAZ POLSKA

Czekamy na ład dla rodzinnych firm

Fot. Pixabay
sobota, 29 maja 2021

Krzysztof Przybył: Polski Ład zdominował dyskusje i emocje. Jednak w cieniu wyliczeń, ile na rządowych propozycjach zyskają obywatele, nie można zapominać o tym, że na swój ład czekają przedsiębiorcy. Ład w sensie dosłownym – czyli warunki, które pozwolą im działać bez zaskoczeń, bez chaosu i planować długofalowo inwestycje. W połowie maja podczas wiosennej edycji kongresu Impact’21 odbyła się niezmiernie ciekawa dyskusja, poświęcona funkcjonowaniu w polskich realiach firm rodzinnych. Które, dodajmy, są ważnym elementem polskiego sukcesu gospodarczego. W zeszłym tygodniu pisaliśmy o tym TUTAJ

Pandemia stała się dobrym pretekstem do poruszania tematów, na które w czasach przedcovidowych decydenci niechętnie zwracali swoją uwagę. A firmy rodzinne od lat apelują o to, by dostrzec ich specyfikę. Chodzi bowiem nie tylko o małe przedsiębiorstwa, lecz również o rynkowych liderów. Mianownik jest wspólny: sukces budowany krok po kroku przez polskich właścicieli, w rodzinnym gronie.

Jeżeli mówimy o promocji polskich marek, to tym samym mówimy o zachęcaniu do korzystania z produktów i usług firm rodzinnych. Jak pokazują coroczne badania zlecone przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego i niedawne badania Instytutu Staszica, Polacy bardzo dobrze rozumieją, na czym polega konsumencki patriotyzm i świadomy wybór. A jednocześnie dostrzegają, że promocja polskich marek kuleje. Skoro promuje się wielkie, polskie grupy kapitałowe, jako gwarantów wzrostu gospodarczego i swoistą tarczę antykryzysową gospodarki, to przecież można tę państwową, rządową promocję rozciągnąć także na rodzime firmy.

Podczas dyskusji padła uwaga o konieczności ochrony konkurencyjności naszych firm na rynku globalnym. To zadanie trudne, bardziej dla dyplomacji, niż dla administracji. Tego nie da się – a zwłaszcza nie da się w realiach wspólnego, europejskiego rynku – po prostu zadekretować. Wymaga to mądrej gry, mądrego popierania przez polityków. A przede wszystkim uczenia Polaków, że wspieranie polskich marek nie może być postrzegane przez pryzmat polityki. Przyznam, że niezmiennie irytują mnie uwagi typu: nie tankuję na Orlenie, nie mam konta w PKO BP, nie ubezpieczam się w PZU – bo rządzi ten czy tamten. Podobnie jak „odkrywanie” z wypiekami na twarzy, jakie poglądy ma właściciel polskiej, prywatnej firmy. To prosta droga do zmarnowania dorobku ostatnich trzydziestu lat. Polskie marki są naszym wspólnym dobrem, podobnie jak ta największa – Marka Polska.

Ryszard Florek, prezes FAKRO, laureat Godła „Teraz Polska” opowiedział się za wprowadzeniem w Polsce podatku estońskiego w pełnej jego formie – chodzi o ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Obecnie możliwość skorzystania z tej formy opodatkowania jest obwarowana wieloma ograniczeniami, w tym limitem przychodów. Tu akurat widzę pole do w miarę szybkiego podjęcia dialogu decydentów z przedsiębiorcami. W ten właśnie sposób można bowiem najskuteczniej wesprzeć polskie firmy rodzinne, nie naruszając przy tym wspólnotowych regulacji. A to z kolei pomoc w konkurencyjnych zmaganiach na globalnych rynkach.

Polskie firmy rodzinne są najlepszą wizytówką polskiego sukcesu. Wiele z nich może poszczycić się Godłem „Teraz Polska”. Przez ich pryzmat widać, co udało się osiągnąć od roku 1989. Ale widać również problemy, z jakimi muszą dzień w dzień zmagać się polscy przedsiębiorcy. Nie wszystkie są zawinione przez złe prawo lub opornych na dialog urzędników – niemniej to w rękach państwa leży stworzenie bezpiecznej ścieżki rozwoju dla rodzinnych biznesów. Prawdziwego ładu dla polskich przedsiębiorców.

Źródło : Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska", Natemat.pl

 

 

Publikuj na FacebookPublikuj na GooglePublikuj na LinkedinPublikuj na Twitter
Czytaj także

ZAMÓW NEWSLETTER:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.