FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

karta góra
fot. Teraz Polska
fot. Teraz Polska

Rynek pracownika. Ale jakiego? Podsumowanie dyskusji o kulturze pracy na forum Welconomy w Toruniu

25 marca 2024

Ewolucja rynku pracy w Polsce przyspiesza, stosownie do tempa zmian zachodzących na świecie i w polskiej gospodarce. Świadectwem tego jest choćby zmiana znaczenia pojęcia „rynek pracownika”. Kiedyś zależność była prosta: im większy popyt na pracowników, tym bardziej „pracowniczy” był to rynek, im wyższe bezrobocie, tym bardziej mogli pogrymasić pracodawcy. Teraz, niezależnie od wciąż niskiej stopy bezrobocia, nasz rynek stał się na stałe rynkiem pracownika. Dzięki większej świadomości obu stron – zatrudniających i zatrudnianych.

Co zmieni AI na rynku pracy?

Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego zorganizowała podczas Forum Welconomy w Toruniu panel „Kultura pracy – od strategii do praktyki”.O strategii jak i praktyce dyskutowano przede wszystkim w kontekście wyzwań współczesnej gospodarki i społecznych zmian.

Zdaniem uczestników stopniowo, w miarę rozwoju technologii, w firmach coraz większą rolę będzie odgrywać kultura organizacyjna oparta na budowaniu zaangażowania pracowników i współodpowiedzialności za firmę. To już dziś widać choćby na przykładzie podmiotów, które startują we współorganizowanym przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” Konkursie „Pracodawca Godny Zaufania”. Kładą one duży nacisk na rozwój pracownika i poczucie jego sprawczości – wiele strategii i działań jest podejmowanych po konsultacji z pracownikami. A co z rozwojem sztucznej inteligencji? Będzie miała ona na pewno wpływ na przykładanie przez pracodawców większej wagi do rozwoju kompetencji miękkich wśród menedżerów, od których będzie się oczekiwać budowania zaangażowania pracowników i bycia liderem. Bardzo duże znaczenie będzie miał też autentyczny employer branding, czyli taki, który nie ogranicza się tylko do budowania atrakcyjności pracodawcy w oczach kandydatów i pracowników, ale jest ściśle powiązany z kulturą organizacyjną firmy i wykorzystywany w tworzeniu zespołów o danej kulturze organizacyjnej.

Jesteśmy zadowoleni ze swoich pracodawców

Z badania przeprowadzonego przez panel badawczy Ariadna w ramach ubiegłorocznej edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” wynika, że ponad połowa badanych (53 proc.) jest zadowolona ze swojej sytuacji zawodowej, a 55 proc. badanych pozytywnie ocenia firmę, w której pracuje. Aż 61 proc. ankietowanych uważa swojego pracodawcę za godnego zaufania, za co odpowiada stabilne zatrudnienie i umowa o pracę (35 proc.). Jednocześnie wyraźnie widać, że czas po pandemii, pełen niepewności gospodarczej, sprawił, że zmieniły się priorytety pracowników pod względem najistotniejszych dla nich cech, charakteryzujących godnego zaufania pracodawcę.

O ile w poprzedniej edycji badania, zrealizowanej w 2021 r., za najważniejszą cechę takiego pracodawcy badani uznali przede wszystkim brak opóźnień w wypłacaniu wynagrodzenia (24 proc. wskazań), to w 2023 r. najczęściej wskazywaną odpowiedzią było zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Ta odpowiedź uzyskała w ubiegłorocznym badaniu aż o 33 proc. wskazań więcej niż 2 lata temu. Tyle samo badanych – 35 proc. – wskazało także na stabilność zatrudnienia, jako najważniejszą cechę pracodawcy godnego zaufania. To o 25 proc. więcej niż w 2021 r. Wyniki te oznaczają wzrost znaczenia stabilności i pewności zatrudnienia ponad inne czynniki, zarówno finansowe, jak i społeczne czy wizerunkowe.

Świadomy pracownik – dobre wieści dla pracodawców

Co ciekawe w badaniu widać, że pracownicy są coraz bardziej świadomi możliwego pozytywnego oddziaływania firm na otoczenie w obszarach społecznym czy środowiskowym. Ponad 60 proc. ankietowanych wskazało, że pracodawcy powinni angażować się w aktywności na rzecz ochrony środowiska. Badani uznali to za ważniejsze działanie, niż choćby organizacja imprez firmowych czy sponsoring sportowy. Ta zmiana świadomości i postawienie dbałości o środowisko na pierwszym miejscu jest bardzo pozytywna.

Konkluzje? Największym wyzwaniem dla pracodawców jest zbudowanie bezpiecznego i stabilnego miejsca pracy. Żyjemy w bardzo niestabilnych czasach, zatem to jasne, że w najbliższych latach najważniejszych wyzwaniem dla pracodawców jest zbudowanie wspierającej kultury organizacyjnej i poczucia sprawczości i stabilności dla swoich pracowników. To inwestycja, która przyniesie profity.

-------------------------

Panel dysusyjny „Kultura pracy - od strategii do praktyki”

Panel odbył się 25 marca br. podczas Forum Welconomy w Toruniu, w ramach XIV edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”, współorganizowanego przez Fundacje Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Moderator: Filip Lamański, redaktor naczelny portalu Obserwator Gospodarczy

Paneliści:

  1. Andrzej Czernek – wiceprezes  Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
  2. Prof. Piotr H. Skarżyński – Światowe Centrum Słuchu, ekspert WHO
  3. Przemysław Worek – Starszy Inspektor Pracy
  4. Szymon Poliński, prezes Fabryki Cukierniczej Kopernik
  5. Joanna Chorwacka - psycholog, coach, właścicielka Coach and Go
  6. Agnieszka Żyro, prezes zarządu ANWIL SA

 

 

karta dół

Czytaj także

Kontakt

Fundacja Godła Polskiego "Teraz Polska"

ul. Górskiego 1
00-033 Warszawa

Sekretariat

Telefon: (+48) 22 201 26 90
fundacja@terazpolska.pl

Dział Konkursu

Telefon: (+48) 22 826 01 91
konkurs@terazpolska.pl

Dział PR i komunikacji

Telefon: 506 000 253
kamilbroszko@terazpolska.pl

 

Klauzula Informacyjna (PDF)

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.