FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

KONKURS PRAC MAGISTERSKICH

Laureaci

I nagroda główna

Marta Jankowska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Temat pracy: „Kształtowanie wizerunku miasta w oparciu o elementy jego tożsamości - studium przypadków z wyróżnieniem Poznania”

 

II nagroda główna

Anna Zioło

Uniwersytet Jagielloński

Temat pracy: „Zabytkowe zamki województwa podkarpackiego jako obiekty hotelarskie”

 

III nagroda główna

Malwina Kołodziej

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Temat pracy: „Szalet w przestrzeni miejskiej w przeddzień EURO 2012”

 

Podczas Gali wręczono też wyróżnienia oraz nagrody specjalne:

  • Nagroda Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ewa Wlekła, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, za pracę „Stan i perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w Rzeczpospolitej Ptasiej”
  • Nagroda Ministerstwo Rozwoju Regionalnego – Aleksandra Wycisk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, za pracę „Jak się promować? Kreowanie marki miejskiej i jej społeczna recepcja. Przykład Metropolii Silesia”
  • Nagroda Ministerstwa Sportu i Turystyki – Agnieszka Świątkiewicz, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, za pracę „Park rozrywki jako czynnik rozwoju turystyki na przykładzie parku Globalna Wioska w gminie Łysomice”
  • Nagroda Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Agnieszka Stanisławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za pracę „Proces brandingu narodowego. Polska na tle wybranych doświadczeń zagranicznych”

Wyróżnienia przypadły:

  • Bognie Bembnista z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, za pracę „Animacja społeczno-kulturalna na przykładzie stowarzyszenia edukacyjno-teatralnego Stacja Szamocin”
  • Iwonie Marzejon z Uniwersytetu Gdańskiego za pracę „Specyfika agroturystyki Polski na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
  • Agacie Kalbarczyk z Uniwersytetu Szczecińskiego za pracę „Browar i marka Bosman jako produkt turystyczny Szczecina”.

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.