FUNDACJA POLSKIEGO
GODŁA PROMOCYJNEGO

PROMOTORZY POLSKI

Śląsk (2022)

Robert Talarczyk

Reżyser, aktor, dramaturg. Ślązak. W latach 2005–2013 dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, od września 2013 dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach. Jako dyrektor teatrów zwraca szczególną uwagę na zakorzenienie i wagę tego, co lokalne. Tak rozumiany teatr ma być sąsiadem swojego widza, przestrzenią, w której porusza się ważne dla danego miejsca i zamieszkujących go ludzi problemy. Zrealizował między innymi: „Testament Teodora Sixta”, „Żyda”, „Bitwę o Nangar Khel”, „Miłość w Koenigshutte”, „Himalaje”, „Morfinę”, „Pod presją”, „Czarny ogród”, „Wujek.81 Czarną balladę”, „Spójrz na mnie”, „Pokorę”, „Miłość Fedry”, „Niezidentyfikowane szczątki ludzkie”, „Piątą stronę świata”, „Sztukę mięsa”, „Dracha”, „Krzyk wg J. Kaczmarskiego” czy „Nikaj”, „Cholonka”, „Western”. Poetyka jego teatru jest czytelna także poza granicami kraju – kilkakrotnie reżyserował sztuki na scenach Teatro Astra i Fondazione Teatro Piemonte Europa w Turynie, współtworzył także nagradzany polsko-czesko-słowacko-węgierski spektakl „Intercity”, który miał swoją premierę w Pradze. Jego twórczość była wielokrotnie doceniana zarówno lokalnie, jak i w skali ogólnopolskiej. Jest laureatem m.in. Specjalnej Złotej Maski za kreatywność i wszechstronność umiejętności adaptatorskich, aktorskich i reżyserskich, trzech Złotych Masek za najlepsze spektakle oraz Złotej Maski za reżyserię. Jego spektakle nagrodzono na Festiwalu Teatrów Moraw i Śląska, Festiwalu Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi” oraz Festiwalu Zderzenie Teatrów. Otrzymał nagrodę za najlepsze przedstawienie podczas XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej oraz na Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port. Na XIV Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” – Sopot 2014 uhonorowano go nagrodami za reżyserię. Decyzją czytelników „Gazety Wyborczej” w grudniu 2013 r. został uhonorowany Cegłą z Gazety – Nagrodą im. Janoscha, a w 2019 roku Nagrodą im. Wojciecha Korfantego, przyznawaną przez Związek Górnośląski wybitnym postaciom i instytucjom zasłużonym dla Górnego Śląska. W 2022 roku w Warszawie miał prapremierę monodram Roberta Talarczyka „Byk” autorstwa Szczepana Twardocha. Robert Talarczyk jest także dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu „Open The Door” dedykowanego wykluczonym.

Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, prof. AWSB. Autorka lub współautorka licznych publikacji naukowych z zakresu zarządzania reputacją, innowacji, zarządzania w firmach rodzinnych, zarządzania kompetencjami wydanych w prestiżowych międzynarodowych wydawnictwach jak Taylor & Francis, Routledge, Nova Science Publishers, Social Sciences, PLOS One, E a M: Ekonomie a Management Sustainability, Energies, Management, Central and Eastern European Journal of Management and Economics, Intercathedra, Business, Management and Economics Engineering i in., indeksowanych m.in. w bazach Scopus, Web of Science (H-INDEX=11, IF=20,942, publikacje w czasopismach z grupy Q1 oraz Top10% w Scopus), a także badań, ekspertyz oraz projektów badawczych, w tym finansowanych ze środków MEiN, NCBiR Członkini międzynarodowych stowarzyszeń naukowych i organizacji: American Management Association, EFMD – European Foundation for Management Development, EUA – European University Association, EWORA European Woman Rectors Association. Członkini Editor Board międzynarodowych czasopism Cultural Management: Science and Education i Security Forum. Członkini gremiów eksperckich odpowiedzialnych za strategiczny rozwój kraju i regionu.

 

Prof. Tadeusz Sławek

Urodzony w 1946 roku w Katowicach. Polonista i anglista związany z Uniwersytetem Śląskim od 1971 roku, rektor Uniwersytetu w latach 1996-2002. Interpretator literatury, tłumacz, pisarz i publicysta. Wraz z kontrabasistą Bogdanem Mizerskim autor i wykonawca esejów na głos i kontrabas. Zajmuje się historią literatury angielskiej i amerykańskiej, literaturą porównawczą, zagadnieniami życia publicznego. Ważniejsze publikacje: Maszyna do pisania. O teorii literatury Jacquesa Derridy (wspólnie z Tadeuszem Rachwałem) (1992), Calling of Jonah. Problems of Literary Voice (wspólnie z Donaldem Weslingiem) (1995), U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake’a (2001), Antygona w świecie korporacji (2002), Revelations of Gloucester (2003), Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata (2009), NIC-owanie świata. Zdania z Szekspira (2012), U-chodzić (2015), Nie bez reszty. O potrzebie niekompletności (2018), Kafka. Życie w przestrzeni bez rozstrzygnięć (2019), Śladem zwierząt. O dochodzeniu do siebie (2020), Umysł rozstrojony. Próby o trylogii księżycowej Jerzego Żuławskiego (2020), A jeśli nie trzeba się uczyć (2021).

Artur Tomasik

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu w branży finansowej i lotniczej, a także w nadzorze spółek krajowych i zagranicznych. Absolwent Wydziału Elektroniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada dyplom MBA (Master of Business Administration) oraz Die Akademie fur Fuhrungskrafte der Wirtschaft w Bad Harzburg. Od 2007 roku prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, firmy zarządzającej Katowice Airport. W latach 2007-2021 Spółka pod jego kierownictwem skutecznie przeprowadziła ponad 40 inwestycji o łącznej wartości ponad miliarda złotych. Obecnie pyrzowickie lotnisko wyróżnia się na tle innych krajowych portów regionalnych tym, że posiada zdywersyfikowaną infrastrukturę umożliwiającą obsługę nie tylko ruchu pasażerskiego ale także i cargo oraz prowadzenie działalności z zakresu serwisu statków powietrznych. Katowice Airport jest krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnych w obszarze transportu ładunków drogą lotniczą. Absolwent Wydziału Elektroniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od ponad 10 lata społecznie pełni funkcję prezesa Zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Prezes Tomasik zaangażowany jest również w tworzenie synergii pomiędzy lotnictwem i nauką. Należy do grona inicjatorów powołania Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego przy Politechnice Śląskiej. Od lat pełni funkcję przewodniczące Rady Programowej tej placówki.

 

Patroni medialni wydarzenia

                 

Zamów newsletter

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@terazpolska.pl , telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 90 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.